Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Střihač ovcí
Platnost standardu: od 13.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Chov ovcí ve vztahu k produkci vlny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní strukturu chovu ovcí v České republice, vyjmenovat a popsat nejdůležitější plemena ovcí chovaná na území ČR, vysvětlit vývojové trendy a směry chovu ovcí Ústní nebo písemné ověření
b Popsat stručně historii chovu ovcí v ČR, popsat vývoj ruční a mechanizované stříže ovcí včetně popisu různých technologických systémů stříže Ústní nebo písemné ověření
c Vysvětlit hospodářský význam současného chovu ovcí v ČR Ústní nebo písemné ověření
d Popsat základní systémy chovu ovcí v návaznosti na jednotlivé úseky a kategorie podle stáří, pohlaví a březosti a potřeby provedení stříže Ústní nebo písemné ověření
e Popsat plemennou strukturu ovcí v ČR, popsat nejdůležitější mléčná, masná a kombinovaná plemena, určit dvojstřižné a jednostřižné ovce Ústní nebo písemné ověření
f Popsat produkci chovu ovcí Ústní nebo písemné ověření
g Popsat vlastnosti a strukturu ovčí vlny, popsat další vlny, které jsou získávány stříží Ústní nebo písemné ověření
h Popsat systém třídění vlny ovcí, popsat základní systémy hodnocení vlny Ústní nebo písemné ověření
i Popsat technologie třídění vlny, žokování a skladování vlny Ústní nebo písemné ověření
j Popsat třídicí stoly na vlnu a předvést práci na tomto stole Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a úprava paznehtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pazneht jako anatomický útvar Písemné a ústní ověření
b Popsat příčiny vzniku nakažlivé hniloby paznehtů Ústní ověření
c Popsat postup vývoje nemoci a dopad na užitkovost chovu ovcí Ústní ověření
d Popsat základní drobné mechanické pomůcky k ošetření paznehtů ovcí Ústní ověření a praktické předvedení
e Popsat princip brodění ovcí a složení brodicí lázně Ústní nebo písemné ověření
f Předvést úpravy paznehtů ovce včetně fixace, použití nůžek nebo kopytních nožů Praktické předvedení a slovní popis činnosti
g Popsat princip a způsob využití fixačních klecí při úpravě paznehtů ovce Ústní ověření
h Popsat princip a způsob použití fixační kolíbky při úpravě paznehtů ovce Ústní ověření
i Popsat a vybrat vhodné nůžky a kopytní nože na úpravu paznehtů ovcí Praktické předvedení a ústní ověření
j Předvést údržbu, čištění a desinfekci pomůcek pro úpravu paznehtů ovcí, vyjmenovat vhodné přípravky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Respektování podmínek welfare ovcí pro provedení stříže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit potřebnou plochu hlavní manipulační ohrady pro daný počet ovcí (čekárna ovcí před stříží) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit potřebu přemístění jehňat od bahnic v případě stříže v tomto období, popsat přípravu pomocné ohrady Ústní ověření
c Vysvětlit význam vhodných klimatických poměrů pro provedení stříže ovcí Ústní ověření
d Vysvětlit potřebu napájení ovcí při náročných teplotních poměrech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdravotní stav ovcí s ohledem na produkci vlny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost prevence v péči o zdraví ovcí, popsat důležitost přípravy ovcí na stříž (teplotní poměry, nakrmenost, pravidelné odčervování, ochranné očkování) Ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav ovcí z pohledu provedení stříže Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní nemoci a vliv škodlivosti parazitů na užitkovost v chovu ovcí, popsat příznaky onemocnění a změny v chování nemocné ovce Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznat na základě kontroly zdravotní stav paznehtů ovce Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat první pomoc při drobném i větším zranění zvířete způsobeném při stříži ovcí Ústní ověření
f Popsat a rozpoznat špatný zdravotní stav vemene ovce Praktické předvedení a ústní ověření
g Charakterizovat vady a defekty vlny na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat parazity ovcí, které se nacházejí v ovčím rounu a na kůži ovce a určit je podle atlasu Ústní ověření a praktické předvedení
i Popsat důležité vnitřní parazity ovcí a určit je podle atlasu Ústní ověření a praktické předvedení
j Popsat význam doplňkových minerálních krmiv a lizů pro zdravotní stav ovcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s ovcemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní sestavy manipulační ohrady pro ovce, prakticky předvést stavbu ohrady pro daný počet ovcí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést stavbu manipulační uličky, vysvětlit zásady stavby manipulační ohrady a třídicí uličky pro stříhání ovcí Písemné a ústní ověření
c Popsat funkci a použití třídicích a stavěcích branek pro ovce, uvést vhodné rozměry Ústní nebo písemné ověření
d Vysvětlit a popsat vhodnou činnost střihače při manipulaci s velkým počtem ovcí Ústní ověření
e Vysvětlit a předvést základní chvat pro pokládání ovce před stříží Ústní ověření a praktické předvedení
f Popsat a předvést použití ovčácké hole, předvést fixaci ovce za krk a zadní končetinu Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat vhodné způsoby vyvedení ovce z košáru, nebo střihačského vozíku, nebo jiného zařízení sloužícího ke stříži ovcí na pracoviště střihače, předvést praktickou ukázku Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Využívání prostředků malé mechanizace při stříhání ovcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip využití střihačského vozíku Ústní ověření
b Popsat princip střihačských strojků, vysvětlit konstrukci bovdenového a kardanového náhonu Ústní ověření
c Popsat a předvést rozložení a složení střihačské hlavice, včetně předvedení základní údržby Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit třídění nožů střihačské hlavice, předvést výměnu střihačských nožů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat současné brusky na broušení nožů, předvést broušení spodních a horních nožů, připravit nože před broušením Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit a předvést údržbu, čistění a dezinfekci všech používaných mechanických pomůcek na stříž ovcí včetně střihačské hlavice Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést a popsat použití dalších prostředků používaných při stříži ovcí, popsat mazací oleje a kartáče na nože, popsat vhodná odmašťovadla lanolinu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stříhání ovcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést přípravu střihačského pracoviště, vhodnost umístění vybavení střihače u různých zařízení, výběr vhodných pracovních podložek pro stříž, popsat střihačskou lavici Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP a PO v chovu ovcí a koz, dodržovat bezpečnost práce při stříhání ovcí a úpravách paznehtů ovcí včetně poskytnutí první pomoci střihači Ústní ověření a praktické předvedení
c Vysvětlit důležitost vhodného čistého oblečení a obutí pro výkon práce střihače ovcí Ústní ověření
d Vysvětlit metodiku způsobu stříže na zemi a vysvětlit způsob stříže na lavici Ústní ověření
e Předvést stříž ovce nůžkami a střihacím strojkem na zemi a na lavici, popsat postup jednotlivých tahů uvedeného systému, předvést fixaci ovce při stříži Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a předvést sezónní stříže bahnic a chovných jehnic a vysvětlit jejich účel Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat odlišnosti stříže angorských vln, jejich třídění a uskladnění, provést výběr vhodných nožů a stříhacích hlavic Ústní ověření a praktické předvedení
h Vysvětlit zvláštnosti stříže koz a lam a příbuzných zvířat, provést výběr vhodných nožů a stříhacích hlavic Ústní ověření a praktické předvedení
i Popsat přípravu plemenných beranů na připouštěcí období, vysvětlit důležitost této sezónní stříže Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a s přidělenými ovcemi. Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému obrazu střihače ovcí.

Doporučuje se zadávat úkoly v tomto pořadí:

– Popsat chov ovcí ve vztahu k produkci vlny

– Popsat technologie třídění vlny, žokování a skladování vlny, třídící stoly na vlnu

– Předvést úpravy paznehtů ovce a manipulaci se zvířaty při úpravě paznehtů

– Určit potřebnou plochu hlavní manipulační ohrady pro daný počet ovcí

– Popsat první pomoc při drobném i větším zranění způsobeném při stříži ovcí

– Popsat a předvést zásady správné manipulace s ovcemi

– Vysvětlit zásady prevence v péči o zdraví ovcí, popsat nemoci a parazity ovcí

– Popsat využívání prostředků malé mechanizace při stříhání ovcí

– Popsat a předvést rozložení a složení střihačské hlavice, včetně předvedení základní údržby

– Popsat a předvést údržbu nožů broušením

– Vysvětlit a předvést stříž ovce novozélandským systémem na zemi a na lavici, popsat princip fixace ovce při stříži

– Popsat a předvést sezónní stříže bahnic a chovných jehnic, popsat přípravu plemenných beranů na připouštěcí období, vysvětlit důležitost této sezónní stříže

Při plnění uložených úkolů formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený celkový výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s ovcemi podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a získanými dovednostmi. Při práci s ovcemi je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků welfare.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut vzdělávání v zemědělství, o. p. s.

Zemědělský svaz ČR

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR