Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Střihač ovcí
Platnost standardu: od 13.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Chov ovcí ve vztahu k produkci vlny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní strukturu chovu ovcí v České republice, vyjmenovat a popsat nejdůležitější plemena ovcí chovaná na území ČR, vysvětlit vývojové trendy a směry chovu ovcí Ústní nebo písemné ověření
b Popsat stručně historii chovu ovcí v ČR, popsat vývoj ruční a mechanizované stříže ovcí včetně popisu různých technologických systémů stříže Ústní nebo písemné ověření
c Vysvětlit hospodářský význam současného chovu ovcí v ČR Ústní nebo písemné ověření
d Popsat základní systémy chovu ovcí v návaznosti na jednotlivé úseky a kategorie podle stáří, pohlaví a březosti a potřeby provedení stříže Ústní nebo písemné ověření
e Popsat plemennou strukturu ovcí v ČR, popsat nejdůležitější mléčná, masná a kombinovaná plemena, určit dvojstřižné a jednostřižné ovce Ústní nebo písemné ověření
f Popsat produkci chovu ovcí Ústní nebo písemné ověření
g Popsat vlastnosti a strukturu ovčí vlny, popsat další vlny, které jsou získávány stříží Ústní nebo písemné ověření
h Popsat systém třídění vlny ovcí, popsat základní systémy hodnocení vlny Ústní nebo písemné ověření
i Popsat technologie třídění vlny, žokování a skladování vlny Ústní nebo písemné ověření
j Popsat třídicí stoly na vlnu a předvést práci na tomto stole Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a úprava paznehtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pazneht jako anatomický útvar Písemné a ústní ověření
b Popsat příčiny vzniku nakažlivé hniloby paznehtů Ústní ověření
c Popsat postup vývoje nemoci a dopad na užitkovost chovu ovcí Ústní ověření
d Popsat základní drobné mechanické pomůcky k ošetření paznehtů ovcí Ústní ověření a praktické předvedení
e Popsat princip brodění ovcí a složení brodicí lázně Ústní nebo písemné ověření
f Předvést úpravy paznehtů ovce včetně fixace, použití nůžek nebo kopytních nožů Praktické předvedení a slovní popis činnosti
g Popsat princip a způsob využití fixačních klecí při úpravě paznehtů ovce Ústní ověření
h Popsat princip a způsob použití fixační kolíbky při úpravě paznehtů ovce Ústní ověření
i Popsat a vybrat vhodné nůžky a kopytní nože na úpravu paznehtů ovcí Praktické předvedení a ústní ověření
j Předvést údržbu, čištění a desinfekci pomůcek pro úpravu paznehtů ovcí, vyjmenovat vhodné přípravky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Respektování podmínek welfare ovcí pro provedení stříže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit potřebnou plochu hlavní manipulační ohrady pro daný počet ovcí (čekárna ovcí před stříží) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit potřebu přemístění jehňat od bahnic v případě stříže v tomto období, popsat přípravu pomocné ohrady Ústní ověření
c Vysvětlit význam vhodných klimatických poměrů pro provedení stříže ovcí Ústní ověření
d Vysvětlit potřebu napájení ovcí při náročných teplotních poměrech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdravotní stav ovcí s ohledem na produkci vlny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost prevence v péči o zdraví ovcí, popsat důležitost přípravy ovcí na stříž (teplotní poměry, nakrmenost, pravidelné odčervování, ochranné očkování) Ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav ovcí z pohledu provedení stříže Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní nemoci a vliv škodlivosti parazitů na užitkovost v chovu ovcí, popsat příznaky onemocnění a změny v chování nemocné ovce Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznat na základě kontroly zdravotní stav paznehtů ovce Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat první pomoc při drobném i větším zranění zvířete způsobeném při stříži ovcí Ústní ověření
f Popsat a rozpoznat špatný zdravotní stav vemene ovce Praktické předvedení a ústní ověření
g Charakterizovat vady a defekty vlny na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat parazity ovcí, které se nacházejí v ovčím rounu a na kůži ovce a určit je podle atlasu Ústní ověření a praktické předvedení
i Popsat důležité vnitřní parazity ovcí a určit je podle atlasu Ústní ověření a praktické předvedení
j Popsat význam doplňkových minerálních krmiv a lizů pro zdravotní stav ovcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s ovcemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní sestavy manipulační ohrady pro ovce, prakticky předvést stavbu ohrady pro daný počet ovcí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést stavbu manipulační uličky, vysvětlit zásady stavby manipulační ohrady a třídicí uličky pro stříhání ovcí Písemné a ústní ověření
c Popsat funkci a použití třídicích a stavěcích branek pro ovce, uvést vhodné rozměry Ústní nebo písemné ověření
d Vysvětlit a popsat vhodnou činnost střihače při manipulaci s velkým počtem ovcí Ústní ověření
e Vysvětlit a předvést základní chvat pro pokládání ovce před stříží Ústní ověření a praktické předvedení
f Popsat a předvést použití ovčácké hole, předvést fixaci ovce za krk a zadní končetinu Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat vhodné způsoby vyvedení ovce z košáru, nebo střihačského vozíku, nebo jiného zařízení sloužícího ke stříži ovcí na pracoviště střihače, předvést praktickou ukázku Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Využívání prostředků malé mechanizace při stříhání ovcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip využití střihačského vozíku Ústní ověření
b Popsat princip střihačských strojků, vysvětlit konstrukci bovdenového a kardanového náhonu Ústní ověření
c Popsat a předvést rozložení a složení střihačské hlavice, včetně předvedení základní údržby Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit třídění nožů střihačské hlavice, předvést výměnu střihačských nožů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat současné brusky na broušení nožů, předvést broušení spodních a horních nožů, připravit nože před broušením Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit a předvést údržbu, čistění a dezinfekci všech používaných mechanických pomůcek na stříž ovcí včetně střihačské hlavice Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést a popsat použití dalších prostředků používaných při stříži ovcí, popsat mazací oleje a kartáče na nože, popsat vhodná odmašťovadla lanolinu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stříhání ovcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést přípravu střihačského pracoviště, vhodnost umístění vybavení střihače u různých zařízení, výběr vhodných pracovních podložek pro stříž, popsat střihačskou lavici Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP a PO v chovu ovcí a koz, dodržovat bezpečnost práce při stříhání ovcí a úpravách paznehtů ovcí včetně poskytnutí první pomoci střihači Ústní ověření a praktické předvedení
c Vysvětlit důležitost vhodného čistého oblečení a obutí pro výkon práce střihače ovcí Ústní ověření
d Vysvětlit metodiku způsobu stříže na zemi a vysvětlit způsob stříže na lavici Ústní ověření
e Předvést stříž ovce nůžkami a střihacím strojkem na zemi a na lavici, popsat postup jednotlivých tahů uvedeného systému, předvést fixaci ovce při stříži Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a předvést sezónní stříže bahnic a chovných jehnic a vysvětlit jejich účel Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat odlišnosti stříže angorských vln, jejich třídění a uskladnění, provést výběr vhodných nožů a stříhacích hlavic Ústní ověření a praktické předvedení
h Vysvětlit zvláštnosti stříže koz a lam a příbuzných zvířat, provést výběr vhodných nožů a stříhacích hlavic Ústní ověření a praktické předvedení
i Popsat přípravu plemenných beranů na připouštěcí období, vysvětlit důležitost této sezónní stříže Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a s přidělenými ovcemi. Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému obrazu střihače ovcí.

Doporučuje se zadávat úkoly v tomto pořadí:

– Popsat chov ovcí ve vztahu k produkci vlny

– Popsat technologie třídění vlny, žokování a skladování vlny, třídící stoly na vlnu

– Předvést úpravy paznehtů ovce a manipulaci se zvířaty při úpravě paznehtů

– Určit potřebnou plochu hlavní manipulační ohrady pro daný počet ovcí

– Popsat první pomoc při drobném i větším zranění způsobeném při stříži ovcí

– Popsat a předvést zásady správné manipulace s ovcemi

– Vysvětlit zásady prevence v péči o zdraví ovcí, popsat nemoci a parazity ovcí

– Popsat využívání prostředků malé mechanizace při stříhání ovcí

– Popsat a předvést rozložení a složení střihačské hlavice, včetně předvedení základní údržby

– Popsat a předvést údržbu nožů broušením

– Vysvětlit a předvést stříž ovce novozélandským systémem na zemi a na lavici, popsat princip fixace ovce při stříži

– Popsat a předvést sezónní stříže bahnic a chovných jehnic, popsat přípravu plemenných beranů na připouštěcí období, vysvětlit důležitost této sezónní stříže

Při plnění uložených úkolů formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený celkový výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s ovcemi podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a získanými dovednostmi. Při práci s ovcemi je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků welfare.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v chovatelském nebo jiném příbuzném zemědělském nebo veterinárním oboru a alespoň 5 let praxe ve funkci s odpovědností za chov ovcí, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

b) Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v chovatelském nebo jiném příbuzném zemědělském nebo veterinárním oboru a alespoň 5 let praxe ve funkci s odpovědností za chov ovcí, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

c) Středoškolské, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání zemědělské nebo veterinární a alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru vzdělání, který se týká chovu ovcí, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

d) Vysokoškolské vzdělání zemědělské nebo veterinární a alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborných předmětů v oboru vzdělání, který se týká chovu ovcí, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

e) Profesní kvalifikace Střihač ovcí a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 10 let odborné praxe při stříhání ovcí, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

– místnost pro písemnou část

– ovčí farma

– vzorky vlny, žoky na vlnu a její dostatečné množství (min. 150 kg)

– atlas těla ovce

– střihací strojky

– brusky na nože střihacích strojků, kopytních nožů a nůžek

– střihačské nože, spodní a horní, nože na různé typy vlny

– kopytní nože a nůžky

– obrazové ukázky střihačských strojků

– náhony (ohebný i kardanový náhon)

– pomůcky pro přípravu stanoviště (střihačský vozík, pracovní podložky, střihací lavice, zavěšovací konstrukce, elektrické přípojky, střihačské vybavení)

– dostatečný počet ovcí odpovídající počtu uchazečů (min. 5 kusů na jednoho uchazeče)

– desinfekční prostředky

– dostatečné množství zábran pro stavbu manipulačních ohrad

– třídicí a stavěcí branky

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 40 až 80 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro zemědělství ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut vzdělávání v zemědělství, o. p. s.

Zemědělský svaz ČR

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR