Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Technik jakosti ve strojírenství
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Strojírenství (23-41-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství 23-068-M 4
Technik řízení jakosti ve strojírenství 23-070-M 4
Strojírenský technik projektant 23-106-M 4
Strojírenský technik technolog 23-105-M 4
Strojírenský technik technolog 23-105-M 4
Strojírenský technik projektant 23-106-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Technik jakosti ve strojírenství (23-99-M/05) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství 23-068-M 4
Technik řízení jakosti ve strojírenství 23-070-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
6.2.2013 28.6.2019 15.1.2013