Detail právnické autorizované osoby

Název právnické osoby: Mendelova univerzita v Brně
IČO: 62156489
Právní forma: Vysoká škola (veřejná, státní)
Sídlo: Zemědělská 1665/1, 61300 Brno
Webová stránka: www.mendelu.cz

Autorizovaní zástupci právnické osoby

  • doc. Mgr. Petr Adamec, Ph.D., MBA,
  • Mgr. David Kryštof, Ph.D.,PCC
  • Mgr. at Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

Telefony

Jméno nebo popis Telefon
Andrea Šašinková 545135203
Šárka Moravcová 545135207

Emaily

Jméno nebo popis E-mail
ICV Mendelu