Qualification Standard

Authorising body: Ministry of Education, Youth and Sports
Group of fields: Education, Teacher Training and Social Care
Occupation: Continuing education lecturer
Validity of standard: from 1/2/2013
Qualification level: 7

Qualification Standard

Vocational competence Level

7

7

7

7

7

7

7

Following entities have contributed

The qualification standard was prepared by the Sector Council for Public Services and Administration. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Grafia, s.r.o. - zastoupení komerčních vzdělávacích institucí

Šance na vzdělání, o.p.s. – zastoupení neziskového sektoru

Ostravská univerzita – zastoupení univerzit

Dům dětí a mládeže – zastoupení školských zařízení

AIVD – asociace zastupující instituce vzdělávání dospělých

MPSV – vyjadřující i názory Úřadů práce

MŠMT – z hlediska zadavatele projektu Koncept

NÚV – z hlediska realizátora projektu Koncept