Autorizované osoby

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Ekonomika a administrativa
Povolání: Manažer programů a komplexních projektů
Platnost standardu: Od 1.2.2013 do 11.4.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 11.2.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 7

Autorizované osoby

K této profesní kvalifikaci nejsou přiřazeny žádné autorizované osoby.