Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Pracovník balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich
Platnost standardu: Od 27.10.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Řezník - uzenář (29-56-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Balič a expedient / balička a expedientka masa, drůbeže, králíků, zvěřiny a výrobků z nich 29-026-H 3
Bourač/bouračka masa 29-021-H 3
Pracovník/pracovnice porážky a konečné úpravy těl jatečných zvířat 29-019-H 3
Pracovník/pracovnice přepravy a ustájení jatečných zvířat 29-017-H 3
Prodavač/prodavačka výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb 29-018-H 3
Řezník-uzenář / řeznice-uzenářka pro výrobu masných výrobků a drůbežích masných výrobků 29-023-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
7.8.2007 30.7.2013 6.8.2007
30.4.2013 20.10.2019 16.4.2013
21.8.2019 20.10.2022 30.7.2019
21.10.2022 26.10.2023 21.10.2022