Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha jednoduchých strojů a zařízení v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit a seřídit jednoduché balicí zařízení a jeho bezpečnostní prvky v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
b Zabalit výrobek na jednoduchém balicím zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Opravy a čistění nábytkových dílců, nábytku a nábytkových sestav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a materiály na čistění a opravy nábytkových dílců Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologický postup pro opravu a čistění nábytkových dílců Praktické předvedení a ústní ověření
c Očistit hrany a plochy nábytkových dílců Praktické předvedení
d Provést opravu laminovaných a lakovaných (MDF, dýhovaných, masivních) nábytkových dílců Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola, balení a expedice výrobků a materiálů v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby balení výrobků, komponentů, kování, spojovacího materiálu, montážního návodu a informací pro zákazníka Ústní ověření
b Popsat zásady manipulace a skladování nábytkových dílců a výrobků v procesu výroby nábytku Ústní ověření
c Provést kontrolu výrobků, zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a materiály na jejich zabalení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vybrat, zkontrolovat a zabalit komponenty, kování, spojovací materiál, montážní návod a informace pro zákazníka dle balicích instrukcí a montážního návodu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zabalit výrobek a připravit ho k expedici Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Nakládání s odpadem vzniklým při čistění a balení nábytkářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uklidit pracoviště po skončení práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování kritérií je třeba zohlednit, že se jedná o poslední operace v technologickém postupu výroby nábytku, tedy o operace, které dotvářejí a zajišťují hotový výrobek. Ověřování kritérií musí vést ke kontrole, opravě, čistění a balení pěti nábytkových dílců (1x DTD /dřevotřísková deska bez povrchové úpravy/ a ohraněné HPL /vysokotlaký laminát/, 1x LTD /laminovaná dřevotřísková deska/ nebo DTD ohraněná Al nebo nerez, 1x LTD nebo DTD ohraněná ABS /plastové hrany/, 1x lakovaný dílec včetně lakovaných hran, 1x LTD ve vysokém lesku ohraněná ABS ve vysokém lesku o minimálním rozměru 600 mm x 600 mm, ohraněném minimálně ze tří stran a provedeným plošným frézováním (drážka, polodrážka, kolíkový spoj, průchozí otvor) a jednoho nábytkářského výrobku (hotová skříňka o minimálním rozměru 600 mm x 600 mm x 300 mm) včetně příslušných komponentů - kování, spojovacího materiálu, montážního návodu a informací pro zákazníka.

 

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na tyto činnosti:

– volba postupu práce, čistění a oprav laminovaných a lakovaných (dýhovaných, masivních) dílců

– práce s dodanou dokumentací (balicí instrukce, montážní návod)

– práce s nábytkovými dílci, jejich kontrola

– obsluha strojů a nástrojů potřebných k opravám a zabalení nábytkářských výrobků

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, vzhledu a funkčnosti zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv..

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Dřevařský magazín

TON, a. s.

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Embre, s. r. o.