Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník pro pěstební činnost
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Lesnictví (41-46-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Lesní technik lesník pro pěstební činnost 41-055-M 4
Lesní technik lesník pro těžební činnost 41-054-M 4
Lesní technik myslivec 41-056-M 4
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví 41-062-M 4
Lesní technik školkař 41-065-M 4
Lesní technik taxátor 41-066-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Lesní technik lesník (41-99-M/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Lesní technik lesník pro pěstební činnost 41-055-M 4
Lesní technik lesník pro těžební činnost 41-054-M 4
Lesní technik myslivec 41-056-M 4
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví 41-062-M 4
Lesní technik školkař 41-065-M 4
Lesní technik taxátor 41-066-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
27.8.2012 28.6.2019 31.7.2012