Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Brusič nožířských výrobků
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při ostření nástrojů Ústní ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při obsluze brusek a při ostření nožířských výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba druhu, tvaru a zrnitosti brusných nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit druh a tvar brusného nástroje pro ostření, úpravu a obtahování ostří běžných nožířských výrobků Praktické předvedení
b Zvolit zrnitost, tvrdost a další vlastnosti brusného nástroje pro ostření, úpravu a obtahování ostří běžných nožířských výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Ruční ostření kuchyňských, kuchařských a speciálních řemeslnických nožů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naostřit běžné kuchyňské nebo kuchařské nože Praktické předvedení
b Naostřit speciální řemeslnické nože Praktické předvedení
c Obtáhnout ostří kuchyňských, kuchařských a speciálních řemeslnických nožů Praktické předvedení
Je třeba splnit minimálně 2 kritéria, vždy kritérium c).
2

Ruční ostření sekyr a sekáčků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naostřit sekyry a sekáčky Praktické předvedení
b Obtáhnout a upravit ostří sekyr a sekáčků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Ruční ostření krejčovských a zahradnických nůžek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stav nůžek (přihýbání nožů, uvolnění středového spojení, axiální vůle a chod nůžek) Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit nutnost demontáže nůžek Ústní ověření
c Demontovat nůžky Praktické předvedení
d Naostřit nůžky Praktické předvedení
e Provést montáž a seřízení nůžek (přihýbání nožů, uvolnění či utažení středového spojení, seřízení axiální vůle a chodu nůžek) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola naostření běžných nožířských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat provedené naostření nožířských výrobků Praktické předvedení
b Provést funkční zkoušku naostření nožířských výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Ošetřování a údržba používaných strojů, nástrojů, nářadí a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření kotoučové brusky pro broušení za sucha i za mokra a jejich běžnou údržbu (mazání, doplňování a výměna chladicích kapalin, opravy drobných závad) Praktické předvedení
b Provést úpravu a údržbu nástrojů, nářadí a pomůcek používaných při ručním ostření, seřízení chodu a drobných úpravách nožířských výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/brusic-nozirskych-vyrobku#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu. Při ověřování jednotlivých kritérií formou praktického předvedení může zkoušející kladením adekvátních otázek vyžadovat doplňující ústní komentář k prováděné operaci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZVVZ MACHINERY, a. s.

ZVVZ, a. s.

SOŠ a SOU Milevsko

Josef Procházka (OSVČ)