Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do 18.10.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 18.8.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správné manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit zásady správné údržby a bezpečného uložení pomůcek Písemné a ústní ověření
c Zvolit správné chemické a dezinfekční přípravky a nadávkovat je podle zadání oblasti úklidu, četnosti úklidu a případných speciálních požadavků klienta a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
d Spočítat spotřebu a určit správné dávkování daných prostředků na jednu dávku, případně na denní dávku při zadání míry znečištění a stavebního materiálu Praktické předvedení (výpočet) a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost, stavební materiál a míru znečištění ve zdravotnických a nemocničních zařízeních Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit, připravit a obléct pomůcky BOZP specifické pro úklid ve zdravotnických a nemocničních zařízeních Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady dodržování BOZP při provádění úklidu Ústní ověření
d Identifikovat a vysvětlit barevné kódování úklidových pomůcek (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit režim přenosu pomůcek z prostor do jiných prostor Ústní ověření
f Uvést zásady kontroly strojů před prací a po práci Písemné a ústní ověření
g Popsat obsah a rozsah údržby úklidových pomůcek a strojů Písemné a ústní ověření
h Vysvětlit zásady správného a bezpečného skladování a uložení strojů a pomůcek Písemné a ústní ověření
i Vysvětlit a předvést manipulaci s elektrickým zařízením ve vztahu k nebezpečí úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat materiály připravené v místě zkoušky Ústní ověření
b Zdůvodnit, které typy chemických prostředků je možné používat na dané materiály a které nelze používat z důvodu narušení nebo poškození materiálu Ústní ověření
c Určit správný technologický postup podle četnosti úklidu, typu prostor (lůžková oddělení, vyšetřovny, zákrokové sálky, operační sály, kontrolované zóny, lékařské pokoje atp.), druhu stavebního materiálu a míry znečištění Ústní ověření
d Zdůvodnit zvolený technologický postup podle četnosti úklidu, druhu stavebního materiálu a míry znečištění Ústní ověření
e Vysvětlit obsah prací podle daného příkladového harmonogramu v denním, periodickém a generálním úklidu Písemné a ústní ověření
f Popsat organizaci prací v rámci jednotlivých technologií, míry znečištění a četnosti prací Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Správně určit a zdůvodnit, které prostory a plochy jsou zahrnuty do infekčních oblastí Ústní ověření
b Vyjmenovat a okomentovat dezinfekční účinné látky s příklady prostředků a použití v daných prostorách (infekční, neinfekční, společné) na daných plochách podle účinnosti Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit a orientovat se v „Dezinfekčním plánu (řádu)" Ústní ověření
d Nadávkovat zadaný dezinfekční prostředek a aplikovat ho správným způsobem a technologickým procesem na určenou plochu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit doby působení dezinfekčních prostředků a okomentovat rizika spojená s nesprávnou aplikací, nedostatečnou dobou působení a dalších aspektů při použití dezinfekcí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění úklidu sociálních zařízení ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uklidit toalety, bidety a pisoáry v rámci hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Uklidit umyvadla a sprchové kouty v rámci hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Uklidit hygienické zásobníky, koše, zrcadla a ostatní zařízení v rámci hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Uklidit skříňky a lavičky v šatně včetně zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyčistit a ošetřit kliky, vypínače, baterie, světelné zdroje, větráky, parapety a topení v rámci hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
f Uklidit obklady a dlažby v rámci hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit nakládání s odpady tekutými i tuhými – sběr, přemisťování, třídění, odstraňování (ve vztahu k tomu, kdo je původcem odpadu) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění mopování tvrdých podlahových ploch ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést suché stírání podlahových ploch Praktické předvedení a ústní ověření
b Mopovat různými mopy a popsat způsoby mopování v různých prostorách Praktické předvedení a ústní ověření
c Mopovat dezinfekčním roztokem s dodržením zásad hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vybrat správný vozík pro danou činnost a vysvětlit systém používání různých typů nemocničních vozíků (dvoukbelíkový systém, dezinfekční vany, mikrovláknové dezinfekční systémy atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
e Ručně vyčistit podlahové plochy padem a kartáčem v rámci periodické údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit, kdy se používá údržba podlahovým kotoučovým strojem a kdy podlahovým automatem, kdy provádět mytí, čištění a leštění padem a kdy kartáčem Ústní ověření
b Určit správné rychlosti otáček kotoučového stroje Ústní ověření
c Provést strojní čištění podlahovým kotoučovým strojem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách vč. správného seřízení stroje Praktické předvedení
d Provést strojní mytí podlahovým automatem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách vč. správného seřízení stroje Praktické předvedení
e Provést ruční dočištění padem na tvrdých podlahách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění údržby nábytku, zařízení a ploch do 1,5 m a nad 1,5 m ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit prach z vodorovných a svislých částí nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Umýt a vlhce setřít vodorovné a svislé částí nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdezinfikovat části případně celky nábytku a zařízení vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
d Navoskovat a naleštit dřevěné povrchy nábytku a zařízení vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
e Naimpregnovat laminátový nábytek a umělé dýhy vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést denní údržbu nábytku vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění čištění a údržby kuchyňských a stravovacích prostor ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést čištění a údržbu varných ploch v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést čištění a údržbu mikrovlnných trub, varných konvic a kávovarů v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést čištění a údržbu digestoří v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést čištění a údržbu a impregnaci nerezových částí zařízení v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést čištění a údržbu myček v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést čištění a údržbu obkladů a dlažeb v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit, kdo a za jakých podmínek může provádět čištění sifonů, odpadů chemickými přípravky ve zdravotnickém a nemocničním zařízení a popsat, jak při čištění postupovat Ústní ověření
h Vysvětlit, kdo a za jakých podmínek může provádět úklid ve stravovacím provozu zdravotnického a nemocničního zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest a teras

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uklidit a vyčistit podlahy chodeb v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyčistit zábradlí v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčistit sokly, lišty, spodní a boční strany schodiště v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
d Uklidit a vyčistit podesty a terasy v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
e Uklidit a vyčistit schody a podstupnice v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění úklidu a údržby výtahů ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid a údržbu vnitřních stěn, podlah stropů v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit specifika úklidu a dezinfekce výtahů pro infekční prostory Ústní ověření
c Vysvětlit specifika úklidu a údržby výtahů pro vozíčkáře a přepravu nemocných Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění čištění a údržby elektrozařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit chemické přípravky pro čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.) v různých režimech úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat znalost bezpečnostních a zdravotních rizik spojených s čištěním a údržbou elektrozařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Třídění a nakládání s druhotnými odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat správné barevné kódování odpadů vč. infekčních Písemné a ústní ověření
b Zvolit chemické přípravky pro čištění odpadních nádob vč. dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést správnou manipulaci s tříděným a infekčním odpadem v místě zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad první pomoci při otravách chemickými látkami, poleptání a popálení kůže, poranění kůže, zasažení očí, vysvětlit, k čemu je bezpečnostní list u chemie Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost všeobecných předlékařských opatření, technik umělého dýchání a nepřímé masáže srdce Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit postup při řešení pracovního úrazu a záznamu k pracovnímu úrazu Ústní ověření
d Ručně manipulovat s břemeny a stroji a vysvětlit zásady manipulace s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést správné techniky provedení úklidových prací, aby se předešlo zdravotním problémům v oblasti zad, beder, horních a dolních končetin Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit specifika práce ve výšce nad 1,5 m a podmínky pro její provádění Ústní ověření
g Vysvětlit postup řešení vzniklých havarijních situací (požár, únik chemie či odpadů, únikové plány) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Organizace práce na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém a body kontroly po vykonané práci v různých režimech úklidu a čištění Písemné a ústní ověření
b Provést kontrolu vykonané práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob předání a převzetí ošetřených prostor nebo vykonané činnosti Ústní ověření
d Vysvětlit podstatu systému práce ve dvojicích a v kolektivu Písemné a ústní ověření
e Popsat způsoby řešení konfliktních situací Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit uplatňování zásad a způsobu komunikace se zákazníkem a v pracovním týmu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat a informuje uchazeče o vhodném pracovním oděvu a obuvi..

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101063&kod_sm1=20)

 

Hodnocení bude zaměřeno na dodržení technologických postupů, na zručnost při provádění úkonů a na výslednou kvalitu práce.

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické. Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů, podle typů povrchů, zařizovacích předmětů, nábytku atd. Uchazeči budou zadány činnosti, které jsou obsahem této profesní kvalifikace, jejichž splnění realizuje. Konkrétní úkoly a jejich rozsah určí autorizovaná osoba.

Při posuzování kvality se doporučuje hodnotit podle těchto kritérií:

  • Kvalita provedené práce a znalost navázání jednotlivých postupů
  • Dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců strojů, chemických prostředků a úklidových pomůce
  • Technické provedení úklidu a čištění, estetický vzhled uklízených a čištěných ploch podle zadání

 

Při ověřování odborných způsobilostí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě provedené práce i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká asociace úklidu a čištění

Domestika, s. r. o.

Střední podnikatelský stav

OHK Klatovy, Petr Havrda Consulting

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR

ČSAD Hodonín, a. s.

CLARIMA, s. r. o.

JASPA, s. r. o.