Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Pracovník čistíren
Platnost standardu: Od 10.4.2018 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat materiálové složení textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat základní druhy textilií Praktické předvedení a ústní ověření
c Začlenit výrobek podle druhového sortimentu textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
d Začlenit výrobek podle velikostního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem oděvů a textilních výrobků v provozu chemické čistírny a v provozu mokrého čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit příjmový list (modelová situace) Praktické předvedení
b Převzít oděvy a textilní výrobky do čistírny a identifikovat poškození a vady při příjmu (od každého 1 kus: košile, halenka, kalhoty, sako, kabát, péřová bunda s vnitřním zátěrem nebo funkční membránou, dámské šaty, kravata, spací pytel, bytový závěs) Praktické předvedení a ústní ověření
c Označit oděvy a textilní výrobky, označit zjištěná poškození a vady (od každého 1 kus: košile, halenka, kalhoty, sako, kabát, péřová bunda s vnitřním zátěrem nebo funkční membránou, dámské šaty, kravata, spací pytel, bytový závěs) Praktické předvedení
d Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení (modelová situace) Praktické předvedení
e Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb (modelová situace) Praktické předvedení
f Uskladnit znečištěné oděvy a textilní výrobky v meziskladu s přihlédnutím k druhu oděvů, textilních výrobků, stupni znečištění a požadované technologii čištění Praktické předvedení
g Popsat dodržování reklamačního řád provozovny Ústní ověření
h Vysvětlit dodržování platných zákonných předpisů v oblasti objektivní odpovědnosti za vady, upozornit zákazníka na nevhodnost požadované služby (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění zakázek před čištěním a volba způsobu čištění oděvů a textilních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit oděvy a textilní výrobky podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálu (v každé skupině nejméně 5 kusů, tj. 5 kusů podle stupně zašpinění, 5 kusů podle barvy a 5 kusů podle druhu materiálu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat symboly ošetřování a rozhodnout o jejich vlivu na volbu technologického procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout o druhu použitého způsobu čištění, volit mezi perchloretylénem a jinými chemickými rozpouštědly a/nebo mokrým čištěním Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit textilní a galanterní části oděvů z hlediska materiálového složení a stálobarevnosti (5 kusů oděvů) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu chemického čištění oděvů a textilních výrobků s použitím perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a předvést předdetašovací postupy při čištění oděvů a textilních výrobků (košile, kalhoty, sako, péřová bunda) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést orientační zkoušku stálobarevnosti za sucha, za mokra a v rozpouštědle u vybraných oděvů (halenka, kalhoty, bunda) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit náplň čisticího stroje s přihlédnutím k sortimentu, stupni zašpinění, barvě a druhu materiálu (náplň vytvořit s ohledem na kapacitu čisticího stroje) Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit počet a druh lázní, čas praní, teplotu a čas zpětného získávání perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit vhodný chemický zesilovací prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit jiné vhodné přídavné prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
g Stanovit vhodné postupy pro ochranu oděvů a textilních výrobků před procesem chemického čištění Praktické předvedení a ústní ověření
h Stanovit vhodný postup pro používání destilačního a filtračního zařízení chemického čisticího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu mokrého čištění oděvů a textilních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a předvést předdetašovací postupy při čištění oděvů a textilních výrobků (košile, kalhoty, sako, péřová bunda) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit náplň pracího stroje s přihlédnutím k sortimentu, stupni zašpinění, barvě a druhu materiálu (náplň vytvořit s ohledem na kapacitu čisticího stroje) Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit počet a druh lázní, čas praní, výšku hladiny, teplotu prací lázně, počet otáček při praní a odstřeďování Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit vhodný prací prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit jiné vhodné přídavné chemické prostředky a jejich dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit vhodné postupy pro ochranu oděvů a textilních výrobků před procesem mokrého čištění Praktické předvedení a ústní ověření
g Stanovit vhodný technologický postup sušení oděvů a textilních výrobků, stanovit technologické podmínky sušení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Chemické čištění oděvů a textilních výrobků s použitím perchloretylénu nebo jiných chemických rozpouštědel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a dávkovat zesilovací a jiné prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vizuálně zkontrolovat připojení čisticího stroje na zdroje vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vložit připravenou náplň do čisticího stroje Praktické předvedení
d Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek chemického čištění a spustit proces čištění oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení
e Obsluhovat čisticí stroj v manuálním nastavení a řešit nestandardní nebo krizové situace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Obsluhovat počítačem řízený čisticí stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit nestandardní nebo krizové situace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
g Použít destilační zařízení, filtrační zařízení rozpouštědla, vyčistit filtry rozpouštědla, vyčistit lapač hrubých nečistot, vyčistit vzduchové filtry, obsluhovat odlučovač kontaktní vody, obsluhovat vzduchový filtr s náplní aktivního uhlí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mokré čištění oděvů a textilních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a dávkovat prací a jiné prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vizuálně zkontrolovat připojení pracího stroje na zdroj prací vody, páry, tlakového vzduchu a elektrického proudu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vložit připravenou náplň do pracího stroje Praktické předvedení
d Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek mokrého čištění a spustit proces čistění oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení
e Obsluhovat prací stroj v manuálním nastavení a řešit nestandardní nebo krizové situace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Obsluhovat počítačem řízený prací stroj, komunikovat s ostatními provozy čistírny a řešit nestandardní nebo krizové situace (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyjmout náplň z pracího stroje a vložit náplň do sušicího stroje Praktické předvedení
h Nastavit požadované hodnoty technologických podmínek sušení v procesu mokrého čištění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění oděvů a textilních výrobků po procesu čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat důvody pro a proti opakovanému čištění oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést detašovací postupy (sako, kalhoty, kabát) Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout o způsobu opakovaného čištění zakázky (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Žehlení oděvů a textilních výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup žehlení oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné stroje pro žehlení zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na ručním žehlicím stole (prkně), zejména teplotu, druh použité žehlicí plochy, využití působení přídavné páry a chladicího vzduchu Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení zakázky na napařovací tvarovací figuríně, zejména čas působení páry a průtočné množství tvarovacího vzduchu Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést obsluhu ručního žehlicího stolu (prkna), napařovací tvarovací figuríny, případně žehlicího lisu, nastavit požadované technologické podmínky Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyžehlit kalhoty pánského společenského obleku Praktické předvedení
g Vyžehlit sako pánského společenského obleku Praktické předvedení
h Vyžehlit pánskou košili Praktické předvedení
i Zkontrolovat 3 vyžehlené oděvy a identifikovat chyby žehlení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení oděvů a textilních výrobků a uskladnění v meziskladu vyčištěných zakázek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob balení vyčištěných oděvů a textilních výrobků Praktické předvedení
b Roztřídit zakázky k expedici podle příjmových listů (modelová situace) Praktické předvedení
c Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat balicí stroj, zabalit 3 oděvy Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyplnit výdejní list a expedovat do meziskladu vyčištěných zakázek (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyplnit reklamační list (modelová situace) Praktické předvedení
g Předvést způsob výdeje zakázky zákazníkovi (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad ochrany životního prostředí při procesu chemického čištění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat a vysvětlit funkci povinných zařízení chemického čisticího stroje pro ochranu životního prostředí (čidla obsahu perchloretylénu, filtrační zařízení s náplní aktivního uhlí, filtrační zařízení pro kontaktní vodu, zabezpečení stroje proti ekologickým haváriím) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést regeneraci absorpčního zařízení s náplní aktivního uhlí (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést řešení simulované ekologické havárie – úniku perchloretylénu do záchytné vany stroje (modelová situace) Praktické předvedení
d Vyplnit formulář o počtu vyčištěných kusů oděvů, jejich hmotnosti, pořadovém číslu šarže v daném dni (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat a hlásit simulovanou poruchu čisticího stroje (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
g Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení a ústní ověření
h Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení a ústní ověření
i Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (úrazy pohybujícími se částmi strojů, úrazy pádem z výšky) Praktické předvedení a ústní ověření
j Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v čistírenských provozech a dodržování hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy v kritických místech čistírenského provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést sanitaci provozu, strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady práce se silně kontaminovanými zakázkami Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat zásady ochrany zdraví při práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=30921).

 

Autorizovaná osoba poskytne uchazeči seznam strojového vybavení v konkrétním provozu nebo mu umožní navštívit provoz k seznámení se strojovým vybavením v předstihu 1 měsíc před zkouškou. Autorizovaná osoba dále připraví 1 modelovou situaci z provozu v návaznosti na ověřované odborné kompetence pro každé kritérium hodnocení, u kterého je uvedeno, že se jedná o modelovou situaci.

 

Ověřování bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému zhotovení služby čištění oděvů a textilních výrobků, čištění a praní prádla. Konkrétní skladba zakázky vyplyne z aktuální zakázky firmy.

 

Při praktickém předvedení a ústním ověření uchazeč stručně vysvětlí pojem nebo jev, jeho uplatnění v praxi, podmínky a příklady použitého technologického procesu.

 

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

Při ověřování odborné kompetence Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků uchazeč dle kritéria hodnocení a) určí minimálně na jednom vzorku od každého druhu materiálu tyto materiály: bavlnu, vlnu, len, hedvábí, polyester, viskózu, acetát, polyamid, polyester, polyuretan; dle kritéria hodnocení b) rozpozná uchazeč tyto druhy textilií: tkaninu, pleteninu, netkanou textilii; dle kritéria hodnocení c) uchazeč začlení minimálně 3 výrobky podle druhového sortimentu prádla a oděvů a dle kritéria hodnocení d) minimálně 3 výrobky podle velikostního sortimentu prádla a oděvů.

 

Při ověřování odborné kompetence Příjem oděvů a textilních výrobků v provozu chemické čistírny a v provozu mokrého čištění uchazeč dle kritéria hodnocení h) řeší modelovou situaci, kdy zákazník vyžaduje službu chemického čištění u oděvu, který má chemické čištění zakázáno přeškrtnutím odpovídajícího symbolu údržby; pracovník (uchazeč) upozorňuje na nevhodnost služby a sepisuje o tom zápis, který zákazník podepisuje.

 

Pro hodnocení odborné kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

 

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality odstranění skvrn a kvality vyčištění oděvů, textilních výrobků a prádla. Předmětem hodnocení bude i kreativita, manuální zručnost uchazeče, jeho orientace v textilních materiálech, sortimentu oděvů a prádla, a použitých technologiích chemického a mokrého čištění. Důraz bude kladen i na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na chemii čistíren a prádelen a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti chemie nebo textilní výroby nebo oděvnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.
 3. Vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání) se zaměřením textilním nebo oděvním nebo chemickým nebo strojírenským nebo elektrotechnickým nebo ekonomickým a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.
 4. Profesní kvalifikace 31-019-H Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění nebo profesní kvalifikace 31-066-M Technik čistírny + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná v oblasti praní a chemického čištění oděvů a prádla.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici provozovnu chemické čistírny oděvů a mokrého čištění vybavenou na odpovídající úrovni, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

 

 • Čistírna oděvů, která zajišťuje stálý příjem zakázek v provozovně a současně zajišťuje pravidelný svoz zakázek ze smluvních sběren zakázek
 • Provoz, který eviduje zakázky také elektronickou formou
 • Provoz vybavený chemickým čisticím strojem na bázi perchloretylénu nebo jiného chemického rozpouštědla se záchytem koncentrovaných par rozpouštědla; současně musí být provoz vybaven technologií pro mokré čištění, tj. pracím a sušicím strojem včetně potřebných pracích prostředků pro mokré čištění
 • Provoz vybavený detašovacím stolem nebo boxem, kompletní sadou polyfunkčních detašovacích prostředků pro čištění skvrn s hlavní složkou tuku, tříslovin, bílkovin, barev, škrobů a cukrů
 • Provoz vybavený žehlicím stolem pro studené žehlení, tj. s odsáváním par ze žehlicího stolu, a žehlicí napařovací figurínou
 • Provoz vybavený pracím strojem s odstřeďováním (wash-extraktorem) a sušicím strojem pro běžné praní a sušení zakázek
 • Formulář provozní evidence zdroje znečišťování (nemá standardizovanou podobu)
 • Záznamové archy pro sledování hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MAGNIFIC, spol. s r. o. – Praha

LEDER TEX, s. r. o. – Praha

Prádelna a čistírna Manela – Vyškov