Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník evidence zásob a materiálu
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Operátor skladování (66-53-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Manipulant/manipulantka se zbožím a materiálem 66-005-H 3
Pracovník/pracovnice evidence zásob zboží a materiálu 66-006-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Operátor skladování (66-99-H/06) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Manipulant/manipulantka se zbožím a materiálem 66-005-H 3
Pracovník/pracovnice evidence zásob zboží a materiálu 66-006-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
30.1.2009 10.6.2017 20.1.2009
11.4.2017 18.10.2021 21.3.2017