Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér suchých staveb
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů Praktické předvedení
b Orientovat se v prováděcí dokumentaci suchých staveb Praktické předvedení
c Číst prováděcí stavební výkresy pozemních staveb (podle ČSN 01 3420) - minimálně 3 různé výkresy Praktické předvedení
d Číst prováděcí výkresy suchých staveb - minimálně 3 různé výkresy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech montáže konstrukcí suchých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technologických postupech montáže suchých staveb Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat technologický postup odpovídající zadání, odůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s technickou firemní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb stěn a podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Volit materiály, nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vyměřování polohy konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy - minimálně 3 různé výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyměřit polohu konstrukce suché stavby vůči navazujícím stavebním konstrukcím Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat spotřebu materiálů podle zadání Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit kritérium.
3

Doprava a skladování materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dopravu materiálů na místo zpracování Ústní ověření
b Popsat způsoby skladování materiálů Ústní ověření
c Přemístit a uskladnit materiály na pracovišti v souladu s technologickými postupy a BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy - minimálně 3 různé výkresy Praktické předvedení s vysvětlením
b Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
c Upravit rozměry a tvary desek Praktické předvedení s vysvětlením
d Upravit rozměry a tvary konstrukčních materiálů Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
b Popsat různé typy tmelení a jejich způsob zpracování v návaznosti na kvalitu povrchu konstrukcí suché výstavby Ústní ověření
c Bandážovat spoje na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
d Ručně tmelit spoje a šrouby na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
e Upravit plochu desek celoplošným tmelením na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
f Brousit tmelené plochy na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
g Upravit povrch penetrováním na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování na navazující stavební konstrukce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
b Vyměřit polohu konstrukce vůči navazující stavební konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
c Upravit prvky nosné konstrukce na požadované rozměry a tvary Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
b Upravit rozměry a tvar desek Praktické předvedení s vysvětlením
c Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny v jedné vrstvě na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
d Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny ve dvou vrstvách na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
e Upravit stavební konstrukci jako podklad pro opláštění deskami na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
f Připravit lepidlo na desky Praktické předvedení s vysvětlením
g Lepit desky na masivní konstrukci na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritéria a), b), f), z kritérií c), d), e) a g) je potřeba splnit alespoň jedno dle zadání přidělené autorizovanou osobou.
3

Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a správně používat ruční nářadí a pracovní pomůcky pro práci s izolačními materiály Praktické předvedení s vysvětlením
b Upravit rozměry a tvary izolačních materiálů Praktické předvedení s vysvětlením
c Instalovat izolační materiály do konstrukcí stěn nebo podhledů na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy elektroinstalací Praktické předvedení s vysvětlením
b Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
c Rozměřit a zhotovit min. 1 otvor pro osazení elektroinstalačních zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy instalačních stěn, popsat konstrukci Praktické předvedení
b Zhotovit instalační stěnu podle konkrétního zadání na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Upevňování předmětů na stěny a stropní podhledy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit upevňovací prostředky podle velikosti a způsobu zatížení, odůvodnit volbu Praktické předvedení s vysvětlením
b Upevnit 2 předměty na sádrokartonovou konstrukci (1. předmět do opláštění s desek SDK při zatížení do 10 kg a s těžištěm e=0 (mm); 2. předmět/břemeno do 6 kg do podhledu SDK 12,5 mm na jeden kotevní bod) Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Napojování stěn

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy detailů napojování stěn vzájemně nebo na stavební konstrukci, popsat detail napojení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zásady provádění dilatací a řešení dilatačních spár Ústní ověření
c Napojit vzájemně stěny zhotovené systémem suché montáže v délce min. 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
d Napojit stěnu na stavební konstrukci v délce min. 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium a) a b) a jedno z kritérií c), d).
3

Osazování zárubní a rámů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměřit polohu zárubně podle prováděcího výkresu Praktické předvedení
b Upravit nosné konstrukce stěny pro osazení zárubně nebo rámu Praktické předvedení s vysvětlením
c Osadit a kontrolovat polohu zárubně nebo rámu Praktické předvedení s vysvětlením
d Provést výměnu nad zárubní nebo rámem Praktické předvedení s vysvětlením
e Opláštit jednu stranu stěny na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opláštění nosníků a sloupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkres opláštění a popsat konstrukci opláštění Praktické předvedení a ústní ověření
b Obložit dřevěnou konstrukci jednovrstvým nebo vícevrstvým obkladem v rozsahu obvodu obdélníku opsaného profilu do 60 cm a délce (výšce) 200 cm Praktické předvedení s vysvětlením
c Obložit ocelovou konstrukci přímým připevněním v rozsahu obvodu obdélníku opsaného profilu do 60 cm a délce (výšce) 200 cm Praktické předvedení s vysvětlením
d Obložit ocelovou konstrukci připevněním na profily v rozsahu obvodu obdélníku opsaného profilu do 60 cm a délce (výšce) 200 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b), c) nebo d).
3

Zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy nosných konstrukcí stropních podhledů, popsat konstrukci Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
c Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení s vysvětlením
d Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
e Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
f Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
g Upevnit táhla systémového závěsu Praktické předvedení s vysvětlením
h Upevnit druhou osnovu nosných profilů Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opláštění stropních podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
b Upravit rozměry a tvar desek Praktické předvedení s vysvětlením
c Upevnit desky na nosnou konstrukci na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování podhledových systémů kazetových podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy konstrukcí stropů, popsat konstrukci Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
c Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení s vysvětlením
d Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
e Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce pro plochu min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
f Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
g Upevnit táhla systémového závěsu Praktické předvedení s vysvětlením
h Upevnit druhou osnovu nosných profilů pro plochu min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
i Osadit kazety do nosné konstrukce na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy konstrukcí stěn a podhledů, popsat konstrukci Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
c Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení s vysvětlením
d Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
e Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce stěny nebo podhledu Praktické předvedení s vysvětlením
f Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
g Upevnit táhla systémového závěsu podhledu Praktické předvedení s vysvětlením
h Upevnit druhou osnovu nosných profilů podhledu Praktické předvedení s vysvětlením
i Upravit rozměry a tvary desek Praktické předvedení s vysvětlením
j Upevnit desky na nosnou konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování půdních vestaveb systémem suchých staveb s dřevěnými a kovovými nosnými konstrukcemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy půdních vestaveb systémem suchých staveb, popsat konstrukci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit dřevěnou nebo kovovou nosnou konstrukci půdních vestaveb na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
c Zhotovit tepelné izolace střech, stěn a podlah na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
d Popsat účel parozábrany a zásady jejího použití, zhotovit parozábranu na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
e Opláštit nosné konstrukce deskami na ploše min. 250 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
f Popsat druhy střešních oken, jejich vlastnosti a požadavky na ně, postup montáže opláštění Ústní ověření
g Opláštit ostění střešního okna Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění suchých plovoucích podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy suchých podlah, popsat konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
b Popsat konstrukční systémy a fyzikální požadavky na suché podlahy s nakreslením schématu podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
c Připravit podklad na ploše min. 180 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
d Zhotovit vyrovnávací a izolační vrstvu na ploše min. 180 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
e Zhotovit nášlapnou vrstvu suché podlahy ze sádrokartonových desek na ploše min. 180 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
f Provést povrchovou úpravu podlahových desek penetrací, resp. přetmelením pro pokládku nášlapných vrstev z povlakových krytin, dlažby a dřevěných podlah na ploše min. 180 x 250 cm Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve zhotovování konstrukcí se zvýšenou pevností, akustických a bezpečnostních konstrukcí a protipožárních příček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel, funkci a použití konstrukcí se zvýšenou pevností Ústní ověření
b Popsat způsob zhotovení podkonstrukcí pod desky se zvýšenou pevností Ústní ověření
c Popsat druhy akustických desek (složení, vlastnosti, použití) Ústní ověření
d Popsat postupy a systémy opláštění akustickými a sádrovláknitými deskami Ústní ověření
e Popsat účel, funkci a použití bezpečnostních příček a mezistropů, jejich konstrukci a podmínky montáže Ústní ověření
f Popsat účel, funkci a použití požárních příček odolných proti mechanickému poškození během požáru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v opravách a bourání konstrukcí suchých staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat příčiny vzniku trhlin v sádrokartonových konstrukcích Ústní ověření
b Popsat způsoby provedení oprav sádrokartonových konstrukcí, vč. použití záplat na sádrokarton Ústní ověření
c Popsat opravy konstrukcí poškozených vodou (havárie, povodeň) Ústní ověření
d Popsat zásady bourání, dodatečné zhotovení otvoru, BOZP při bourání, demontáž konstrukcí, likvidace odpadu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-suchych-staveb-74ae#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

Všechna kritéria v kompetenci Zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů jsou ověřována prostřednictvím zhotovení podhledu o minimálním poloměru ohnutí desek uvnitř 600 mm a vně oblouku 1000 mm.

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení následujících právních předpisů a technických norem v platném znění:

Právní předpisy:

 • vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů

 • NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
  strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

 • další nově vydané odpovídající právní předpisy a technické normy a změny platných právních předpisů a technických norem, které vstoupily v platnost v době platnosti standardu PK.

Technické normy:

 • ČSN EN 520+A1 (723611) Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

 • ČSN EN 14195 (72 3612) Kovové konstrukční profily prvky pro sádrokartonové systémy – Definice, požadavky a zkušební metody

 • ČSN EN 13963 (72 2495) Spárovací materiály pro sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

 • ČSN EN 14566 (72 3616) Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody

 • ČSN 01 3420 (013420) Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů
  stavební části

 • Technické podmínky výrobců materiálů.

 

Při způsobu ověření „Praktické předvedení s vysvětlením“ uchazeč praktické předvedení doplní ústním vysvětlením.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce, hospodárnost při zpracovávání materiálů. Pokud během zkoušky při praktickém či ústním ověřování dojde ze strany uchazeče k porušení či nerespektování předpisů BOZP, uchazeč předmětnou kompetenci/kompetence nesplnil.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací. Při hodnocení se zohledňuje samostatný projev a schopnost používání odborné terminologie.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-66-H/01 Montér suchých staveb a nejméně 5 let praxe v povolání montér suchých staveb

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, zaměření pozemní stavby a nejméně 5 let praxe v povolání montér suchých staveb

 3. Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na pozemní stavby a nejméně 5 let praxe v oblasti suchých montáží

 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a nejméně 5 let praxe v oblasti suchých montáží

 5. Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborného výcviku dle § 9 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36 – 66 – H/01 Montér suchých staveb nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku

 6. Odborná kvalifikace pro výkon povolání učitele odborných předmětů dle § 9 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, v oboru vzdělání 36 – 66 – H/01 Montér suchých staveb nebo jemu odpovídajících předcházejících či navazujících oborech vzdělání dle Nařízení vlády č. 211/2011 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a nejméně 5 let praxe v povolání učitele odborných předmětů

 7. Osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-021-H Montér/montérka suchých staveb, střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let praxe v oblasti suchých montáží.

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Měřidla: dřevěný skládací metr v délce 2 m, magnetická vodováha v délce 2 m, hadicová vodováha, laserová vodováha se stativem.

Nářadí a zařízení: úhelník, nůžky na stříhání plechu ruční a elektrické, univerzální odlamovaní nůž, nůž na řezání sádrovláknitých desek, nůž na řezání MF, struhák, kulatá rašple, brusná mřížka, držák na brusnou mřížku, hoblík na seřezávání hran, pila ocaska, prořezávací pila, sada přiřezávacích kotoučků, vanička na míchání tmelu, špachtle šíře 50 mm, špachtle s bitem šíře 120 mm, špachtle šíře 200 mm, špachtle šíře 300 mm, štětec plochý šíře 10 mm, vědro, lis na kartuše, kladívko 200 g, sponkovačka, křížový šroubovák, kleště perforovací, kleště kombinované, kleště na molly hmoždinky, hladítko nerez 350 mm, vodicí a strhávací latě s nivelací, sada vrtáků do betonu, sada vrtáků na kov, zvedák na desky. Aku vrtačka, úhlová vrtačka, aku šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem, elektrický šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem, vrtací kladivo, okružní pila s kotoučem ze slinutých karbidů, sponkovací pistole, kompresor, montážní svítidlo 150W, elektrický prodlužovací kabel délka 25 m – 230 V.

Pomůcky: držák na manipulaci s deskami, šňůra zednická „brnkací“, tužka tesařská, pracovní obuv, pracovní oděv, ochranná helma, pracovní rukavice, košťátko, lopatka.

Lešení

Materiál:

 • desky a konstrukční materiály (dřevěné a kovové) suchých staveb pro realizaci v rozsahu určeném v kritériích

 • tmely, penetrace a lepidla, napojovací těsnění, výztužné pásky, lišty do tmelu pro realizaci v rozsahu určeném v kritériích

 • připevňovací a spojovací prostředky 

 • izolační materiály do konstrukcí stěn, podlah a podhledů pro realizaci v rozsahu určeném v kritériích

 • zárubeň a rám pro realizaci v rozsahu určeném v kritériích

 • kazety pro zhotovení kazetových podhledů pro realizaci v rozsahu určeném v kritériích

 • 2 předměty k upevnění na sádrokartonovou konstrukci (1. předmět do opláštění do 10 kg; 2. předmět/břemeno do podhledu do 6 kg)

Zdroj elektrické energie 230 V

Odborné materiály:

 • stavební výkresová dokumentace pozemních staveb – min. 3 soubory

 • technická výkresová dokumentace konstrukcí suchých staveb – min. 3 soubory

 • předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

 • technická firemní dokumentace minimálně dvou výrobců materiálů (technické podmínky)

 • výkresy elektroinstalací - min. 3 soubory

Pomocný personál

Právní předpisy v tištěné nebo elektronické podobě:

 • vyhláška č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů

 • NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
  strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

 • další nově vydané odpovídající právní předpisy a technické normy a změny platných právních předpisů a technických norem, které vstoupily v platnost v době platnosti standardu PK.

Technické normy:

 • ČSN EN 520+A1 (723611) Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

 • ČSN EN 14195 (72 3612) Kovové konstrukční profily prvky pro sádrokartonové systémy – Definice, požadavky a zkušební metody

 • ČSN EN 13963 (72 2495) Spárovací materiály pro sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

 • ČSN EN 14566 (72 3616) Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody

 • Technické podmínky výrobců materiálů (technická dokumentace výrobců).

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 14 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška musí být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech suché výstavby

Komont spol. s r. o.

Vladimír Kovář - technik (OSVČ) v oblasti montáží suchých staveb