Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Pomocný pracovník ve strojírenství a automobilovém průmyslu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce ve strojírenské výrobě Ústní ověření
b Předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek používaných ve strojírenské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit rozměry základními měřidly používanými ve strojírenství Praktické předvedení
b Použít nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
c Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
d Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru výrobku pomocí nářadí a jiných pomůcek ručním obráběním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit a orýsovat ploché a profilové materiály Praktické předvedení
b Nařezat materiál Praktické předvedení
c Nastříhat, nasekat a probít materiál Praktické předvedení
d Opilovat plochy rovinné, tvarové a spájené Praktické předvedení
e Rovnat a ohnout ploché a profilové materiály Praktické předvedení
f Zkružit plechy, trubky, kovové tyče a profily Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rovnat kovy pod lisem Praktické předvedení
b Rovnat kovy pomocí ohřevu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Tmelení ploch a broušení tmelených ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Tmelit plochy Praktické předvedení
b Vybrousit tmelené plochy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Ruční nanášení barvy na kovové materiály máčením, štětcem nebo válečkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nanést barvy na materiál máčením Praktické předvedení
b Nanést barvy na materiál štětcem nebo válečkem Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč si ke zkoušce přinese vhodné pracovní oblečení.

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem dělníka ve strojírenské výrobě v podmínkách sériové výroby, kde zaučení pracovníci provádějí ruční úpravu strojních součástí.

Typickými příklady prací je obrušování svarů nebo úprava dílců po vykování nebo snýtování, nanášení ochranných nátěrů, past apod. na dílce před tepelným zpracováním, rovnání dílců, nahřívání bodů nebo plechů plamenem, rovnání nekalených dílců kladivem nebo pod lisem, stříhání plechů na tabulových nůžkách s používáním dorazů nebo stříhání nekovových materiálů, ruční a strojní obrábění materiálů na pilách, frézkách, bruskách, vrtačkách.

Podmínky zkoušky požadují orientaci v obsluze jednoduchých ručních zařízení a provádění jednodušších operací na klasických strojích.

Za splnění požadavků praktické části zkoušky nelze považovat např. pouhé obrobení daného dílce, ale je nutná vizuální kontrola obrobku a praktické měření základních rozměrů.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jihostroj, a. s., Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická České Budějovice