Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pracovník ubytování v malých ubytovacích zařízeních
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do 11.4.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 1.3.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit ubytovací zařízení pro hosty Praktické předvedení
b Vykonat drobnou, nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení, budovy (např. umýt okno, opravit háček v koupelně, opravit sprchu ) Praktické předvedení
c Popsat zajištění revize budovy a zařízení, údržbových a opravářských prácí u odborných firem a způsob převzetí jejich práce Ústní ověření
d Popsat postup při uzavírání budovy v souladu s provozním řádem a způsob kontroly dodržování domovního řádu Ústní ověření
e Vést evidenci hostů Praktické předvedení
f Vysvětlit dodržování požadavků státní správy (cizinecká policie, autorské svazy, hygiena, statistický úřad) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Inkasování plateb od hostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout a evidovat objednávku hosta Praktické předvedení
b Provést vyúčtování s hostem – připravit a předložit účet, včetně využití EET Praktické předvedení
c Použít různé formy platebního styku podle přání hosta Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nabídku služeb Písemné ověření
b Zajistit základní informační služby pro hosty včetně využití internetu Praktické předvedení
c Předvést základní komunikaci s hostem při příjezdu nebo při odjezdu Praktické předvedení
d Zajistit drobné požadavky hostů (vyřízení vzkazu, zapůjčení sportovního vybavení atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat návrh jednoduchého marketingového plánu Praktické předvedení
Je třeba splnit alespoň dvě kritéria.
3

Používání běžných pomůcek a čisticích prostředků při úklidu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít vhodné pomůcky a čisticí prostředky k vykonání zadané práce Praktické předvedení
b Ošetřovat a udržovat pomůcky používané při úklidu Praktické předvedení
c Zacházet s nástroji a pomůckami podle zásad bezpečnosti práce Praktické předvedení
d Likvidovat podle předpisů na ochranu životního prostředí obaly a zbytky čisticích a úklidových prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést praní prádla s využitím vhodného zařízení Praktické předvedení
b Dodržet správné dávkování úklidových, čisticích nebo pracích prostředků Praktické předvedení
c Spustit zařízení a vykonat zadanou operaci Praktické předvedení
d Provést ošetření a údržbu zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
e Zacházet se zařízením podle zásad bezpečnosti práce Praktické předvedení
f Zajistit zabezpečení zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Úklid v ubytovacích zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vykonat úklid pokoje včetně příslušenství a společných prostor Praktické předvedení
b Udržovat podlahové plochy podle jejich charakteru (umývat, pastovat, luxovat) Praktické předvedení
c Utřít prach z nábytku Praktické předvedení
d Vyvětrat pokoj (apartmán) a ustlat lůžkoviny Praktické předvedení
e Provést výměnu ložního prádla, ručníků Praktické předvedení
f Doplnit toaletní a hygienické potřeby Praktické předvedení
g Vyčistit okna, zrcadla, dveře, osvětlovací zařízení, nábytek a stěny podle potřeby Praktické předvedení
h Zkontrolovat stav a funkčnost vybavení pokoje Praktické předvedení
i Provést sanitaci toalety a kontrolu odpadů včetně čištění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v možnostech podnikání ve službách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možnosti podnikání ve službách, zhodnotit rizika v podnikání Ústní ověření
b Vysvětlit povinnosti podnikatele vůči státu Ústní ověření
c Orientace v základních právních normách vztahujících se k danému podnikání Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vyhotovování podnikových písemností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit obchodní dopis Praktické předvedení
b Vyhotovit účetní doklad Praktické předvedení
c Vyřídit reklamaci, objednávku zboží nebo služby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat pravidla BOZP a požární ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zajištění ochrany osobních údajů hostů Ústní ověření
d Popsat způsob zabezpečení zavazadel a majetku hostů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění hygienicko-sanitační činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
b Nosit vhodný pracovní oděv Praktické předvedení
c Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení
d Použít ochranné pracovní pomůcky a předměty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek.

Po celou dobu hodnocení je sledována kvalita a postup prováděné práce, dodržování předpisů bezpečnosti práce a zásad profesionální komunikace s hosty, dodržování časového harmonogramu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Filip Kühnell - Asociace hotelů a restaurací ČR

Milan Pavelka - OSVČ

Přemysl Grunt - ARMANDO HOSPITALITY GROUP EUROPE, s. r. o.

Jiří Šrámek - Intercatering, spol. s r. o.