Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Autoelektrikář
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Autoelektrikář (26-57-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Autoelektrikář elektrických systémů silničních motorových vozidel 26-096-H 3
Autoelektrikář elektropohonů silničních motorových vozidel 26-095-H 3
Autoelektrikář montáže elektrické výbavy silničních motorových vozidel 26-097-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Autoelektrikář (26-99-H/07) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Autoelektrikář elektrických systémů silničních motorových vozidel 26-096-H 3
Autoelektrikář elektropohonů silničních motorových vozidel 26-095-H 3
Autoelektrikář montáže elektrické výbavy silničních motorových vozidel 26-097-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi