Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce matracových potahů
Platnost standardu: od 24.10.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu matracových potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst nákresy a výkresy matracových potahů, jader a matrací včetně 3D vyobrazení a fotodokumentace, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit šířku a délku různých matracových potahů podle stanoveného matracového jádra Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést rozdíly mezi matracovými potahy bez příhraní a s příhraněmi Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést rozdíly mezi snímatelnými a nesnímatelnými (pevnými) matracovými potahy Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a naskicovat způsob střihu příhraní bez zdrhovadla nebo se zdrhovadlem Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení pro výrobu snímatelných matracových potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy snímatelných matracových potahů podle druhového a materiálového rozdělení a způsobu odvětrávání provést vhodný výběr matracových materiálů a polotovarů podle zadaného potahu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit důvody odvětrávání, způsoby, odvětrávací otvory nebo odvětrávací systémy v matracových potazích Ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit střihový plán neformátovaných proševů nebo matracových textilií a stanovit spotřebu materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit pomocné spojovací materiály (nitě), zdrhovadla, běžce, zdobné prvky, úchytky, značkovky, lemovky, a ostatní podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Zvolit stroje, nástroje a zařízení k zhotovení zadaného potahu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení pro výrobu nesnímatelných (pevných) matracových potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce a výběr hlavních a pomocných materiálů při výrobě jednotlivých typů nesnímatelných matracových potahů Písemné a ústní ověření
b Popsat druhy matracových jader pro nesnímatelné (pevné) matracové potahy Písemné a ústní ověření
c Vybrat podle obrazové dokumentace stroje a zařízení pro výrobu nesnímatelných matracových potahů podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zhotovení pevného potahu obalujícího matracové jádro Písemné a ústní ověření
e Popsat dokončení zadaného výrobku (pevného nesnímatelného matracového potahu s matracovým jádrem) = matrace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení na výrobu matracových snímatelných potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit funkci strojů a zařízení na výrobu snímatelných matracových potahů Ústní ověření
b Zvolit a připravit pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro výrobu a kontrolu snímatelných matracových potahů při dodržení BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést jednotlivé technologické operace podle daného pracovního postupu při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat příslušné stroje a zařízení při výrobě snímatelných matracových potahů při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem ze šicí dílny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu ze šicí dílny Ústní ověření
b Naložit s odpadem v souladu s platnými předpisy s dodržením zásad BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenávat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se na precizní oveření všech odborných kompetencí.

 

Při realizaci zkoušky uchazeč zhotoví:

Snímatelný potah s příhraní, větracím pásem a zdrhovadlem na jedné dlouhé straně a spojitě na 1/3 obou krátkých stran s úchytkami a značkovkami

Snímatelný potah bez příhraně se zdrhovadlem po celém rozpojitelném obvodu, s úchytkami, značkovkami a zdobnými prvky

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce i zhotovených potahů. Pokud ze strany zkoušeného nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP a PO, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů

2G-spol. s r. o. - Přikrývky a polštáře

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Čalounictví Bednář