Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s informačními a komunikačními technologiemi v maloobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést postup práce pomocí výpočetní techniky při spouštění software pro automatické objednávky prodejen Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést prostřednictví softwaru celý proces spojený s automatickými objednávkami prodejen na centrále Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést prostřednictví softwaru celý proces spojený s automatickými objednávkami prodejen na prodejně Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat komunikaci se softwarovou podporou dodavatele projektu Ústní ověření
e Popsat vzdálenou správu automatických objednávek na prodejně nebo ve skladu Písemné a ústní ověření
f Popsat způsob instalace software na nově otevírané prodejně včetně způsobu zavádění dat, evidenci uživatelských práv a připojení na centrálu pro potřebu vzdálené správy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v předpisech týkajících se automatických objednávek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zdroje přístupu k potřebné oborové legislativě Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat základní předpisy obsahující legislativu k trvanlivosti a plnohodnotnosti výrobků a zboží Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit rozdíl mezi pojmy "minimální trvanlivost" a "spotřebujte do...." Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v katalogu výrobků a zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsob orientace v katalogu výrobků - papírová/elektronická forma Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat a popsat základní identifikační údaje vybraného výrobku dle předloženého katalogu Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést základní členění výrobků a zboží v katalogu a v software pro automatické objednávky Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat obsah a účel základních, speciálních a akčních ceníků Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v základních pojmech automatických objednávek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem "segmentace položek" podle vybraných kriterií (prodej, četnost, zisk, tržby) Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pojem "signální meze zásob" Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit pojem "zbožové a materiálové toky v systému" Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit pojem "předpověď poptávky" Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit pojem " životní cyklus produktu" Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikace automatických objednávek na centrále

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní strukturu software automatických objednávek Písemné a ústní ověření
b Popsat strukturu dat - produktu, skladu, dodavatele a skupiny Písemné a ústní ověření
c Předvést vstupování dat - produktu, skladu a dodavatele Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat nastavení jednotlivých konstant v programu automatických objednávek Písemné a ústní ověření
e Popsat způsob výpočtu automatické objednávky na základě známých dat Písemné a ústní ověření
f Předvést nastavení objednávkových dnů, velikostí objednávek při akci, preferenčních nákupů, velikosti balení a dělení balení, procenta prvního závozu a dobu trvání akce Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat obsah "návrhu objednávky" Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využití výstupů z automatických objednávek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rychlý report "přehled prodeje a zásob" Písemné a ústní ověření
b Popsat rychlý report "vyhodnocení promoakcí a dodavatelů" Písemné a ústní ověření
c Popsat typické přínosy implementace automatické objednávky pro firmu a prodejnu Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit vliv automatických objednávek na cashflow firmy a prodejny Písemné a ústní ověření
e Popsat možné další výstupní sestavy ze systému automatických objednávek a jejich vyhodnocení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha software automatických objednávek na centrále

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob vytváření manuálů, pracovních postupů a aplikace změn - upgrade - na centrále Písemné a ústní ověření
b Předvést nastavení objednávkových dnů a velikosti objednávek při běžném prodeji, speciálních akcích a preferenčních nákupech Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možnosti komunikace centrály s prodejnami při změně objednávek Písemné a ústní ověření
d Popsat způsob komunikace centrály s dodavatelem software Písemné a ústní ověření
e Předvést postup při vytváření základních, speciálních a akčních ceníků, jejich zavádění do systému a údržbu včetně číselníků dodavatelů a sortimentu zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha automatických objednávek na obchodních filiálkách centrálou firmy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést možnosti kontroly a úpravy dokladů, stavu zásob zboží a úprav automatických objednávek vzdálenou správou Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob aplikace změn - upgrade - v software na prodejnách Písemné a ústní ověření
c Popsat způsob a formu zaškolování nového personálu prodejen - pokladní, zástupce vedoucí, vedoucí Písemné a ústní ověření
d Popsat komunikaci mezi prodejnami a oddělením IT a nákupním oddělením centrály Písemné a ústní ověření
e Popsat způsob zavádění software na prodejnách a zaškolování nových funkcionalit software po upgrade, poradenskou činnost centrály při vytváření objednávek a jejich odesílání Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby. Veškeré úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující prostory k vykonání zkoušky, včetně technického a materiálního vybavení, které je uvedeno v další části tohoto dokumentu (viz. nezbytné technické a materiální předpoklady pro provedení zkoušky). Při samotné zkoušce se autorizovaná osoba zaměří na teoretické a praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jednota, spotřební družstvo

Hromádka - OSVČ, Výroba, obchod a služby

Kaufland, v. o. s.

Automotive Lighting, s. r. o.

Coop, družstvo