Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Technik specialista pro ochranu ovzduší
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace Technik specialista / technička specialistka pro ochranu ovzduší (kód:16-014-T) souvisí s profesní kvalifikací Technik specialista / technička specialistka pro odpadové hospodářství (kód:16-015-T).
Profesní kvalifikace Technik specialista / technička specialistka pro ochranu ovzduší (kód:16-014-T) souvisí s profesní kvalifikací Technik specialista / technička specialistka pro ochranu vod (kód:16-013-T).
Profesní kvalifikace Technik specialista / technička specialistka pro ochranu ovzduší (kód:16-014-T) souvisí s profesní kvalifikací Podnikový ekolog / podniková ekoložka (kód:16-012-T).

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
11.4.2017 20.10.2022 21.3.2017