Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Vizážistka
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování stavu pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a vyhodnotit aktuální stav pleti klienta Ústní ověření a praktické předvedení
b Vysvětlit možnosti vhodné péče o pleť a doporučit je Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky a vizážistiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat přípravky dekorativní kosmetiky a vysvětlit způsob jejich použití Písemné ověření
b Vysvětlit klientovi zásady úpravy jednotlivých částí obličeje a doporučit mu vhodný způsob líčení Praktické předvedení
c Zdůvodnit postup a předvést použití konkrétních přípravků dekorativní kosmetiky na modelce Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění povrchového čištění pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup povrchového čištění pleti a zdůvodnit jeho význam Ústní a písemné ověření
b Popsat postup odstranění očního make-upu Ústní a písemné ověření
c Provést odstranění očního make-upu a povrchové čištění pleti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhodnocování tvaru obličeje, jeho jednotlivých částí a navrhování korekce vzhledových nedostatků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a rozdělit tvary obličeje Písemné ověření
b Popsat tvary očí Písemné ověření
c Popsat tvary rtů Písemné ověření
d Navrhnout korekci tvarů obličeje, očí a rtů pomocí dekorativní kosmetiky Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování a úprava obočí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam správného tvaru a délky obočí Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby korekce tvaru a délky obočí Ústní ověření
c Provést úpravu obočí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění denního a večerního líčení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést denní líčení Praktické předvedení
b Provést večerní líčení Praktické předvedení
c Popsat a zdůvodnit zvolený postup Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění aplikace umělých řas

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést lepení umělých řas Praktické předvedení
c Provést odstranění umělých řas Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a provádění líčení pro modeling, fotografii a soutěžní (fantazijní) líčení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit návrh líčení na určité tematické zadání Praktické předvedení
b Provést navrhované líčení Praktické předvedení
c Popsat a zdůvodnit detailní provedení líčení i celkový dojem návrhu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování hygienických zásad při použití kosmetických nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat dezinfekční přípravky a přístroje vhodné k dezinfekci a sterilizaci kosmetických nástrojů a pomůcek Písemné ověření
b Vydezinfikovat pracovní pomůcky (štětce) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob evidence a skladování kosmetických přípravků Ústní ověření
b Vyhledat v nabídce trhu vhodné přípravky a zhodnotit jejich použitelnost pro dané pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat stav zásob materiálu a pomůcek potřebných k provedení úpravy vizáže a zajištění hygieny a vyhotovit objednávku na potřebný materiál Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění vyúčtování služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit klientovi doklad o zaplacení Praktické předvedení
b Vyúčtovat tržby za prodej přípravků Praktické předvedení
c Vyjmenovat nákladové položky pro podnikání v oboru Ústní ověření
d Vyjmenovat základní povinné daně a poplatky pro podnikatele v oboru včetně jejich lhůt splatnosti Ústní ověření
e Vyjmenovat způsoby evidence výnosů a nákladů a stručně vysvětlit základní podmínky jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci klientům při péči o tělo

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rychlé vyhodnocení nenadálé situace (modelová situace - např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsob řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (poranění kotníku, kolene, ramene, pořezání, zasažení očí chemikálií, mdloby, nevolnost) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kosmeticka#zdravotni-zpusobilost).

 

Praktické činnosti budou předvedeny na figurantech, které ke zkoušce zajistí autorizovaná osoba.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Olga Knoblochová, Unie kosmetiček

Pavel Bauer, OSVČ

Isabella Hančlová, OSVČ

Věra Krolová, Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola České Budějovice