Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Pedikérka a nehtová designérka
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 28.5.2024 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zhodnocování celkového stavu nohou a navrhování postupu jejich ošetření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit aktuální stav nohou, náchylnost na onemocnění a alergie Praktické předvedení
b Vyplnit klientskou kartu Praktické předvedení
c Vysvětlit klientovi možnosti ošetření nohou Praktické předvedení
d Doporučit klientovi optimální způsob ošetření podle zjištěného stavu nohou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění péče o nohy klienta dle stavu jeho nehtů a pokožky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit koupel nohou Praktické předvedení
b Vybrat vhodné pracovní nástroje, přípravky a pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vydezinfikovat nohy Praktické předvedení
d Upravit délku nehtů Praktické předvedení
e Odstranit zatvrdlou kůži nohou a nehtů Praktické předvedení
f Upravit nehty lakováním anebo leštěním, zdobením Praktické předvedení
g Ošetřit pokožku vhodným kosmetickým přípravkem podle stavu pokožky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování pokožky nohou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdělení přípravků podle charakteru ošetření nohou Ústní ověření
b Zvolit vhodný přípravek pro peeling, masku, masáž Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést peeling a masáž chodidla nohy Praktické předvedení
d Provést parafínový zábal Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat možnosti alergií při použití kosmetických přípravků, vyjmenovat nejznámější alergizující látky Písemné ověření
f Popsat, kdy není možné vykonávat masáž nohou Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modelování resp. oprava poškozených nehtů nohou některou z dostupných metod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit metody modelování resp. úpravu poškozených nehtů Ústní ověření
b Vybrat vhodnou metodu modelování nehtů a zhodnotit její výhodu Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit nehty na francouzskou manikúru pomocí UV metody Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění depilace nohou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat možnosti depilace nohou Ústní ověření
b Vybrat vhodné přípravky a pomůcky k depilaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Vykonat depilaci nohou ke kolenu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat používané desinfekční přípravky na desinfekci kůže, pracovního nářadí a pomůcek u pedikúry Ústní ověření
b Vysvětlit rozdíl mezi desinfekcí a sterilizací Ústní ověření
c Vysterilizovat pracovní nástroje včetně zápisu do sterilizačního denníku Praktické předvedení
d Uklidit pracoviště po každém klientovi a po skončení provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o nohy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob evidence a skladování kosmetických přípravků Ústní ověření
b Zkontrolovat stav zásob materiálu a pomůcek potřebných k provedení pedikúry, modeláže nehtů a zajištění hygieny a vystavit objednávku Praktické předvedení
c Vyhledat v nabídce trhu přípravky vhodné pro pedikúru a zhodnotit použitelnost pro daný provoz Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti péče o nohy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Informovat klienta o novinkách v oblasti péče o nohy Praktické předvedení
b Doporučit vhodné kosmetické přípravky k péči o nohy a vysvětlit přednosti a použití těchto přípravků Praktické předvedení
c Doporučit klientovi postup péče o nohy v případě zdravotních potíží nohou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění vyúčtování služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit klientovi doklad o zaplacení Praktické předvedení
b Vyúčtovat tržby za prodej přípravků Praktické předvedení
c Vyjmenovat nákladové položky a výnosy pro podnikání v oboru Ústní ověření
d Vyjmenovat základní povinné daně a poplatky pro podnikatele v oboru včetně jejich lhůt splatnosti Ústní ověření
e Vyjmenovat způsoby evidence výnosů a nákladů a stručně vysvětlit základní podmínky jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=178&kod_sm1=20, doložit platným zdravotním průkazem).

Praktické činnosti budou předvedeny na figurantech, které si ke zkoušce zajistí uchazeč.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR:

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie kosmetiček

Česká podiatrická společnost