Uznatelnost kompetencí

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Výškový specialista
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 13.10.2024
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 13.10.2024.
Kvalifikační úroveň: 3

Ověření uznatelnosti kompetencí

Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z některé profesní kvalifikace, je možné, že prokázal kompetence, které jsou předmětem ověřování i u profesní kvalifikace Technik/technička pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (kód:39-010-H). Tyto uznatelné kompetence se nemusí u zkoušky ověřovat, pokud to nijak nenaruší celkový průběh zkoušky.

Pro zjištění, které kompetence profesní kvalifikace Technik/technička pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (kód:39-010-H) jsou uznatelné, zadejte kódy nebo názvy profesních kvalifikací a datum zkoušky.

1. Vyberte kvalifikace

Vybrané kvalifikace
Kód Název Datum zkoušky  
Odebrat