Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Tesař pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Tesař (36-64-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Tesař pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí 36-074-H 3
Tesař pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí 36-071-H 3
Tesař 36-051-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Tesař (36-99-H/29) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Tesař pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí 36-074-H 3
Tesař pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí 36-071-H 3
Tesař 36-051-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi