Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce čalounických jader (33-99-H/22) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pracovník/pracovnice vypěňování tvarovek z polyuretanových pěn 33-053-H 3
Výrobce/výrobkyně matracových jader 33-015-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
14.10.2015 14.3.2020 14.10.2015
14.1.2020 20.10.2022 17.12.2019