Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Reprodukční grafik pro média (34-53-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Grafik/grafička pro digitální média 34-045-M 4
Operátor/operátorka DTP 34-015-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Operátor grafického studia (34-99-M/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Grafik/grafička pro digitální média 34-045-M 4
Operátor/operátorka DTP 34-015-H 3
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace Grafik/grafička pro digitální média (kód:34-045-M) navazuje na profesní kvalifikaci Operátor/operátorka DTP (kód:34-015-H).

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
14.10.2015 15.3.2021 14.10.2015