Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník , Florista
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní sortiment živých a sušených rostlin a používaný technický a dekorační materiál Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Broušení a údržba nářadí a jeho využívání v aranžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabrousit zahradnický nůž nebo nůžky a popsat péči o toto nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést práci s tavnou lepicí pistolí a využít ji při přípravných technikách s rostlinami Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup skladování základních druhů řezaných živých květin Ústní ověření
b Popsat technologický postup při skladování sušených květin Ústní ověření
c Ošetřit dodaný živý materiál a připravit polotovary z nakoupeného doplňkového sortimentu pro zadané využití Praktické předvedení
d Připravit vybrané druhy řezaných květin ke skladování včetně zajištění prodloužení jejich trvanlivosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování vazačských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit tělo vázaného věnce Praktické předvedení
b Zhotovit vánoční svícen ze suchého materiálu Praktické předvedení
c Zhotovit vypichovanou smuteční kytici a vysvětlit specifika smuteční vazby Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit dárkovou kytici volně vázanou do spirály s přirozenými stonky a vysvětlit základní principy pro zhotovení kytice Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout dva druhy kompozice vázaného věnce s přízdobou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit aranžmá do vázy podle zadaných podmínek Praktické předvedení
b Zhotovit aranžmá do misky podle zadaných podmínek Praktické předvedení
c Zhotovit aranžmá ze sušených rostlin na dané téma Praktické předvedení
d Zhotovit aranžmá z živých rostlin na dané téma Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem objednávky, oceňování, nabídka a prodej floristických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout objednávku zákazníka včetně sjednání maximální ceny objednávky, druhů květin a výsledného charakteru floristického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Ocenit floristický výrobek a předvést prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Nabídnout a popsat sortiment pomůcek a doplňkového technického a dekoračního materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce. Při používání chemických látek, zejména k prodloužení trvanlivosti květin, dezinfekci a bělení materiálu nebo různých laků, vosků a barev nebo tavné lepicí pistole i pracovního nářadí je třeba pracovat v souladu s ekologickými zásadami a pravidly BOZP a PO. Pravidla bezpečnosti práce je třeba zohlednit také ve vztahu k pořádku na pracovní ploše a zejména pod ní.

 

V kompetenci Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu u kritéria a) je zapotřebí mít k dispozici sortiment čítající asi 200 položek. U zkoušky bude předloženo 50 z nich. Tedy 40 kusů rostlin a 10 kusů pomocného a dekoračního materiálu. Za úspěšné splnění určování se považuje 70 % správně zodpovězených položek rostlinného i pomocného materiálu. Při zkoušce je třeba uvádět rodový i druhový název rostliny.

 

Předmětem určování mohou být jen níže uvedené druhy rostlin: (Nutno však upozornit na skutečnost, že řada níže uvedených rodů zahrnuje dva i více používaných druhů).

1.ŘEZANÉ ROSTLINY

1.1. Skleníkové – Alstromeria, Anthurium, Antirrhinum, Bouwardia, Cymbidium, Dendrobium, Dianthus, Euphorbia, Gerbera, Gloriosa, Paphiopedillum, Phalaenopsis, Rosa, Strelitzia, Zanthedeschia

1.2. Trvalky a keře – Aconitum, Aster, Astilbe, Campanula, Centaurea, Convallaria, Cosmos, Delphinium, Echinops, Eryngium, Forsythia, Gypsophilla, Hydrangea, Kniphofia, Leucanthemum, Liatris, Lychnis, Paeonia, Papaver, Phlox, Veronica, Ranunculus, Rudbeckia, Solidago, Syringa

1.2.1.Cibuloviny – Fritillaria, Hippeastrum, Hyacinthus, Lilium, Muscari, Narcissus, Ornithogalum, Tulipa,

1.2.2.Hlíznaté – Anemone, Crocosmia, Curcuma, Dahlia, Eremurus, Freesia, Gladiolus, Iris,

1.3.Letničky – Amaranthus, Antirrhinum, Callistephus, Carthamus, Celosia, Centaurea, Helianthus, Lathyrus, Limonium, Mathiola, Zinnia

1.4.Dvouletky – Myosotis, Viola

 

2.HRNKOVÉ ROSTLINY

2. 1. Okrasné listem – Aglaonema, Begonia, Caladium, Calathea, Codiaeum, Cyperus, Dieffenbachia, Dracaena, Fatsia, Ficus, Guzmania, Hedera, Hypoestes, Marantha, Pepperomia, Philodendron, Platycerium, Euphorbia, Sansevieria, Schefflera, Spatiphyllum, Tillandsia, Yucca, Zamioculcas

2. 2. Okrasné květem a plodem – Anthurium, Begonia, Calceolaria, Campanula, Capsicum, Cyclamen, Cymbidium, Dendrobium, Erica, Hydrangea, Kalanchoe, Pelargonium, Primula, Rhododendron, Saintpaulia, Schlumbergera, Sinningia, Vriesea

 

3.DOPLŇKOVÉ ROSTLINY

3.1. Listy- Aralia, Cocos, Chamaedorea, Hedera, Miscanthus, Monstera, Philodendron

3.2. Větve s listy – Cornus, Gaultheria, Ilex, Mahonia, Quercus, Vaccinium

3.3. Plody – Aesculus, Cucurbita, Hypericum,

 

4.SUŠENÉ ROSTLINY

Achillea, Amaranthus, Craspedia, Limonium, Lonas, Linum, Lunaria, Nigella, Papaver, Physalis, Salvia,

 

Předmětem posuzování využitelnosti pomocného materiálu budou následující skupiny:

1.POMOCNÝ TECHNICKÝ MATERIÁL – vázací materiál, začišťovací a speciální pásky, fixační materiál, aranžovací hmoty, plastové pomůcky, dráty

2.POMOCNÝ DEKORAČNÍ MATERIÁL – kámen, sklo, papír, textil, dřevo, gel, mechy, přírodní vlákna

 

V kompetenci Broušení a údržba nářadí a jeho využívání v aranžování musí být zdůrazněna nezbytnost dodržování pravidel BOZP při broušení nářadí a při práci s tavnou pistolí. U kritéria a) bude k nabroušení zahradnického nože nebo nůžek použit ruční brousek.V kritériu b) bude předvedeno vzájemné lepení dekorativních prvků a využití pistole při vytváření aranžmá. Při zkoušce bude použita elektrická tavná pistole s průměrem tavných tyčinek minimálně 7 mm.

 

V kompetenci Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin v kritériu c) uchazeč ošetří dodaný živý materiál a polotovary z doplňkového materiálu k následnému použití – úprava rostlin, jejich vyjmutí z transportních obalů, zajištění nádob s vodou, roztřídění doplňkového materiálu a jeho přehlednému uložení. U kritéria d) uchazeč připraví řezané rostliny – květiny a doplňkové rostliny ke skladování, zvolí optimální skladovací podmínky a zajistí možné prodloužení životnosti květin. Uchazeč předvede plnění kritéria hodnocení minimálně na 10 druzích rostlin, mezi kterými budou zastoupeny rostliny s různými požadavky na úpravu i podmínky skladování.

 

U Kompetence Zhotovování vazačských výrobků konkrétně u kritérií a), c), d) je při hodnocení potřeba zohlednit technické provedení a vhodnost zvolené techniky, dále je nutné zohlednit možnosti doplňovat vodu živým květinám, stabilitu konečného výrobku při přenášení, čistotu práce, respektování vlastností materiálu a přirozeného charakteru květin, rozložení barev a celkový dojem výsledné práce ve vztahu k její uplatnitelnosti v tržním prostředí. U kritéria a) uchazeč zhotoví vázaný věnec na položení, hlavní technikou je vázání a lepení s přihlédnutím k rostlinnému a dekoračnímu materiálu, který má k dispozici. U kritéria b) uchazeč zhotoví vánoční svícen na stůl, hlavní technika je vypichování, společně s dalšími technikami, s přihlédnutím k suchému rostlinnému a dekoračnímu materiálu, který má k dispozici.

U kritéria c) uchazeč zhotoví kytici na rakev technikou vypichování, s přihlédnutím k rostlinnému a dekoračnímu materiálu, který má k dispozici a vysvětlí specifické zvláštnosti smuteční vazby. U kritéria d) se základními principy zhotovení dárkové kytice rozumí estetické zákonitosti, různé typy dárkových kytic, okolnosti darování kytice apod.

 

Při hodnocení kompetence Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu je nutné zohlednit technické provedení a vhodnost zvolené techniky, stabilitu výsledného aranžmá, čistotu práce, respektování vlastností materiálu a přirozeného charakteru květin, rozložení barev a celkový dojem výsledné práce ve vztahu k její uplatnitelnosti v tržním prostředí. U kritéria a) se zadanými podmínkami rozumí typ a velikost vázy, charakter prostoru v okolí vázy, estetické principy a zákonitosti aranžmá ve váze. Použita bude technika vypichování z minimálního počtu 5 rostlin. U kritéria b) se zadanými podmínkami rozumí tvar a velikost misky, okolní prostor, typ slavnostní příležitosti pro aranžmá do misky, estetické principy a zákonitosti aranžmá v misce. Aranžmá bude provedeno technikou vypichování z minimálního počtu 5 rostlin. U kritéria c) danými tématy mohou být např. samostatně stojící kytice, dekorace v nádobě, obraz, dekorace mřížky, závěsné aranžmá na stěnu, polštářek apod. Jako hlavní bude použita technika lepení z minimálního počtu 6 rostlin. U kritéria d) danými tématy může být např. přízdoba dárku k různým příležitostem, jarní, podzimní, letní, zimní kytice s využitím specifických rostlin, ozdoba dveří apod. Použita bude technika vázání z minimálního počtu 3 rostlin.

Veškerá aranžmá zhotoví uchazeč s přihlédnutím k rostlinnému a dekoračnímu materiálu, který má k dispozici.

 

V kompetenci Příjem objednávky, oceňování, nabídka a prodej floristických výrobků u kritéria a) uchazeč prakticky předvede přijetí objednávky floristického výrobku včetně komunikace se zákazníkem. Při hodnocení kritéria je nutno se zaměřit na věcnost a správnost otázek kladených zákazníkovi a na kvalitu písemného zaznamenání všech jeho požadavků a sjednaných okolností zakázky. U kritéria b) uchazeč ocení floristický výrobek součtem cen použitých rostlin a pomocného materiálu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zahradník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti zahradnictví, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Autorizovaná osoby dále doloží svou účast v období posledních pěti let před podáním žádosti o autorizaci alespoň jedenkrát v celostátní nebo mezinárodní floristické soutěži v roli účastníka nebo člena poroty. Tato zkušenost je nezbytná ke sledování současných trendů v tomto velice dynamicky se rozvíjejícím oboru.

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Vybavení floristického pracoviště - pracovní stoly, pulty, nádoby, zrcadla, pokladna, výlevka, přívod vody
  • Vybavení technologickými celky - sklad floristického materiálu, klimatizovaná místnost, případně box pro uskladnění květin, prostor pro expedici květin a výrobků
  • Sortiment živých hrnkových a řezaných květin včetně zeleně, sušeného rostlinného materiálu, neflorálních doplňků a pomocného materiálu k vazbě květin, chvojí jehličnatých dřevin, větvičky stálezelených dřevin
  • Elektrické tavné pistole, spreje s látkami k ošetření rostlin, nůžky, zahradnické nůžky, nože, sešívačka, podložka pod věnec, cívkový drát, sekaný drát, dekorační materiály, svíčky, držáky pro kytice, lepidlo na živé květy, sprej na prodloužení trvanlivosti, stuhy, lýko, aranžovací hmota, držák na svatební kytici, nádoby na aranžování, nádoby pro živé rostliny a zhotovené výrobky, náboje k elektrické tavné pistoli, svíčka, vata, začišťovací páska, lepicí páska, štípací kleště, kladívko, pilka, hřebíky, špendlík, špendlík s okrasnou hlavou, nádoby na sesazování, substrát, sázecí lopatka, konev, lopata, úklidové nářadí, kalkulačka, ceníky rostlin, florálních a neflorálních materiálů, dekorační látky pro kytice, pomocné výrobky ze skla, keramiky, králičí pletivo, stojany pro uchycení aranžmá.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívánínejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz květinářů a floristů

Asociace zahradnických společenstev

Ing. Jana Hrstková – květinová prodejna

Fa Kvítko Ostrava

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

Střední zahradnická škola Ostrava