Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník , Florista
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní sortiment živých a sušených rostlin a používaný technický a dekorační materiál Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Broušení a údržba nářadí a jeho využívání v aranžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabrousit zahradnický nůž nebo nůžky a popsat péči o toto nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést práci s tavnou lepicí pistolí a využít ji při přípravných technikách s rostlinami Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup skladování základních druhů řezaných živých květin Ústní ověření
b Popsat technologický postup při skladování sušených květin Ústní ověření
c Ošetřit dodaný živý materiál a připravit polotovary z nakoupeného doplňkového sortimentu pro zadané využití Praktické předvedení
d Připravit vybrané druhy řezaných květin ke skladování včetně zajištění prodloužení jejich trvanlivosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování vazačských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit tělo vázaného věnce Praktické předvedení
b Zhotovit vánoční svícen ze suchého materiálu Praktické předvedení
c Zhotovit vypichovanou smuteční kytici a vysvětlit specifika smuteční vazby Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit dárkovou kytici volně vázanou do spirály s přirozenými stonky a vysvětlit základní principy pro zhotovení kytice Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout dva druhy kompozice vázaného věnce s přízdobou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit aranžmá do vázy podle zadaných podmínek Praktické předvedení
b Zhotovit aranžmá do misky podle zadaných podmínek Praktické předvedení
c Zhotovit aranžmá ze sušených rostlin na dané téma Praktické předvedení
d Zhotovit aranžmá z živých rostlin na dané téma Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem objednávky, oceňování, nabídka a prodej floristických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout objednávku zákazníka včetně sjednání maximální ceny objednávky, druhů květin a výsledného charakteru floristického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Ocenit floristický výrobek a předvést prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Nabídnout a popsat sortiment pomůcek a doplňkového technického a dekoračního materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce. Při používání chemických látek, zejména k prodloužení trvanlivosti květin, dezinfekci a bělení materiálu nebo různých laků, vosků a barev nebo tavné lepicí pistole i pracovního nářadí je třeba pracovat v souladu s ekologickými zásadami a pravidly BOZP a PO. Pravidla bezpečnosti práce je třeba zohlednit také ve vztahu k pořádku na pracovní ploše a zejména pod ní.

 

V kompetenci Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu u kritéria a) je zapotřebí mít k dispozici sortiment čítající asi 200 položek. U zkoušky bude předloženo 50 z nich. Tedy 40 kusů rostlin a 10 kusů pomocného a dekoračního materiálu. Za úspěšné splnění určování se považuje 70 % správně zodpovězených položek rostlinného i pomocného materiálu. Při zkoušce je třeba uvádět rodový i druhový název rostliny.

 

Předmětem určování mohou být jen níže uvedené druhy rostlin: (Nutno však upozornit na skutečnost, že řada níže uvedených rodů zahrnuje dva i více používaných druhů).

1.ŘEZANÉ ROSTLINY

1.1. Skleníkové – Alstromeria, Anthurium, Antirrhinum, Bouwardia, Cymbidium, Dendrobium, Dianthus, Euphorbia, Gerbera, Gloriosa, Paphiopedillum, Phalaenopsis, Rosa, Strelitzia, Zanthedeschia

1.2. Trvalky a keře – Aconitum, Aster, Astilbe, Campanula, Centaurea, Convallaria, Cosmos, Delphinium, Echinops, Eryngium, Forsythia, Gypsophilla, Hydrangea, Kniphofia, Leucanthemum, Liatris, Lychnis, Paeonia, Papaver, Phlox, Veronica, Ranunculus, Rudbeckia, Solidago, Syringa

1.2.1.Cibuloviny – Fritillaria, Hippeastrum, Hyacinthus, Lilium, Muscari, Narcissus, Ornithogalum, Tulipa,

1.2.2.Hlíznaté – Anemone, Crocosmia, Curcuma, Dahlia, Eremurus, Freesia, Gladiolus, Iris,

1.3.Letničky – Amaranthus, Antirrhinum, Callistephus, Carthamus, Celosia, Centaurea, Helianthus, Lathyrus, Limonium, Mathiola, Zinnia

1.4.Dvouletky – Myosotis, Viola

 

2.HRNKOVÉ ROSTLINY

2. 1. Okrasné listem – Aglaonema, Begonia, Caladium, Calathea, Codiaeum, Cyperus, Dieffenbachia, Dracaena, Fatsia, Ficus, Guzmania, Hedera, Hypoestes, Marantha, Pepperomia, Philodendron, Platycerium, Euphorbia, Sansevieria, Schefflera, Spatiphyllum, Tillandsia, Yucca, Zamioculcas

2. 2. Okrasné květem a plodem – Anthurium, Begonia, Calceolaria, Campanula, Capsicum, Cyclamen, Cymbidium, Dendrobium, Erica, Hydrangea, Kalanchoe, Pelargonium, Primula, Rhododendron, Saintpaulia, Schlumbergera, Sinningia, Vriesea

 

3.DOPLŇKOVÉ ROSTLINY

3.1. Listy- Aralia, Cocos, Chamaedorea, Hedera, Miscanthus, Monstera, Philodendron

3.2. Větve s listy – Cornus, Gaultheria, Ilex, Mahonia, Quercus, Vaccinium

3.3. Plody – Aesculus, Cucurbita, Hypericum,

 

4.SUŠENÉ ROSTLINY

Achillea, Amaranthus, Craspedia, Limonium, Lonas, Linum, Lunaria, Nigella, Papaver, Physalis, Salvia,

 

Předmětem posuzování využitelnosti pomocného materiálu budou následující skupiny:

1.POMOCNÝ TECHNICKÝ MATERIÁL – vázací materiál, začišťovací a speciální pásky, fixační materiál, aranžovací hmoty, plastové pomůcky, dráty

2.POMOCNÝ DEKORAČNÍ MATERIÁL – kámen, sklo, papír, textil, dřevo, gel, mechy, přírodní vlákna

 

V kompetenci Broušení a údržba nářadí a jeho využívání v aranžování musí být zdůrazněna nezbytnost dodržování pravidel BOZP při broušení nářadí a při práci s tavnou pistolí. U kritéria a) bude k nabroušení zahradnického nože nebo nůžek použit ruční brousek.V kritériu b) bude předvedeno vzájemné lepení dekorativních prvků a využití pistole při vytváření aranžmá. Při zkoušce bude použita elektrická tavná pistole s průměrem tavných tyčinek minimálně 7 mm.

 

V kompetenci Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin v kritériu c) uchazeč ošetří dodaný živý materiál a polotovary z doplňkového materiálu k následnému použití – úprava rostlin, jejich vyjmutí z transportních obalů, zajištění nádob s vodou, roztřídění doplňkového materiálu a jeho přehlednému uložení. U kritéria d) uchazeč připraví řezané rostliny – květiny a doplňkové rostliny ke skladování, zvolí optimální skladovací podmínky a zajistí možné prodloužení životnosti květin. Uchazeč předvede plnění kritéria hodnocení minimálně na 10 druzích rostlin, mezi kterými budou zastoupeny rostliny s různými požadavky na úpravu i podmínky skladování.

 

U Kompetence Zhotovování vazačských výrobků konkrétně u kritérií a), c), d) je při hodnocení potřeba zohlednit technické provedení a vhodnost zvolené techniky, dále je nutné zohlednit možnosti doplňovat vodu živým květinám, stabilitu konečného výrobku při přenášení, čistotu práce, respektování vlastností materiálu a přirozeného charakteru květin, rozložení barev a celkový dojem výsledné práce ve vztahu k její uplatnitelnosti v tržním prostředí. U kritéria a) uchazeč zhotoví vázaný věnec na položení, hlavní technikou je vázání a lepení s přihlédnutím k rostlinnému a dekoračnímu materiálu, který má k dispozici. U kritéria b) uchazeč zhotoví vánoční svícen na stůl, hlavní technika je vypichování, společně s dalšími technikami, s přihlédnutím k suchému rostlinnému a dekoračnímu materiálu, který má k dispozici.

U kritéria c) uchazeč zhotoví kytici na rakev technikou vypichování, s přihlédnutím k rostlinnému a dekoračnímu materiálu, který má k dispozici a vysvětlí specifické zvláštnosti smuteční vazby. U kritéria d) se základními principy zhotovení dárkové kytice rozumí estetické zákonitosti, různé typy dárkových kytic, okolnosti darování kytice apod.

 

Při hodnocení kompetence Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu je nutné zohlednit technické provedení a vhodnost zvolené techniky, stabilitu výsledného aranžmá, čistotu práce, respektování vlastností materiálu a přirozeného charakteru květin, rozložení barev a celkový dojem výsledné práce ve vztahu k její uplatnitelnosti v tržním prostředí. U kritéria a) se zadanými podmínkami rozumí typ a velikost vázy, charakter prostoru v okolí vázy, estetické principy a zákonitosti aranžmá ve váze. Použita bude technika vypichování z minimálního počtu 5 rostlin. U kritéria b) se zadanými podmínkami rozumí tvar a velikost misky, okolní prostor, typ slavnostní příležitosti pro aranžmá do misky, estetické principy a zákonitosti aranžmá v misce. Aranžmá bude provedeno technikou vypichování z minimálního počtu 5 rostlin. U kritéria c) danými tématy mohou být např. samostatně stojící kytice, dekorace v nádobě, obraz, dekorace mřížky, závěsné aranžmá na stěnu, polštářek apod. Jako hlavní bude použita technika lepení z minimálního počtu 6 rostlin. U kritéria d) danými tématy může být např. přízdoba dárku k různým příležitostem, jarní, podzimní, letní, zimní kytice s využitím specifických rostlin, ozdoba dveří apod. Použita bude technika vázání z minimálního počtu 3 rostlin.

Veškerá aranžmá zhotoví uchazeč s přihlédnutím k rostlinnému a dekoračnímu materiálu, který má k dispozici.

 

V kompetenci Příjem objednávky, oceňování, nabídka a prodej floristických výrobků u kritéria a) uchazeč prakticky předvede přijetí objednávky floristického výrobku včetně komunikace se zákazníkem. Při hodnocení kritéria je nutno se zaměřit na věcnost a správnost otázek kladených zákazníkovi a na kvalitu písemného zaznamenání všech jeho požadavků a sjednaných okolností zakázky. U kritéria b) uchazeč ocení floristický výrobek součtem cen použitých rostlin a pomocného materiálu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz květinářů a floristů

Asociace zahradnických společenstev

Ing. Jana Hrstková – květinová prodejna

Fa Kvítko Ostrava

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

Střední zahradnická škola Ostrava