Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník , Florista
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Určování základního sortimentu rostlin a materiálu pro vazačství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vybraný základní sortiment živých a sušených rostlin a používaný technický a dekorační materiál Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Broušení a údržba nářadí a jeho využívání v aranžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nabrousit zahradnický nůž nebo nůžky a popsat péči o toto nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést práci s tavnou lepicí pistolí a využít ji při přípravných technikách s rostlinami Praktické předvedení
c Představit rizika související s BOZP při aranžování a dodržovat zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup skladování základních druhů řezaných živých květin Ústní ověření
b Popsat technologický postup při skladování sušených květin Ústní ověření
c Ošetřit živý materiál a připravit polotovary z doplňkového sortimentu pro zadané využití Praktické předvedení
d Připravit řezané květiny ke skladování včetně zajištění prodloužení jejich trvanlivosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování vazačských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit tělo vázaného věnce Praktické předvedení
b Zhotovit vánoční svícen ze suchého materiálu Praktické předvedení
c Zhotovit vypichovanou smuteční kytici a vysvětlit specifika smuteční vazby Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit dárkovou kytici volně vázanou do spirály s přirozenými stonky a vysvětlit základní principy pro zhotovení kytice Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout dva druhy kompozice vázaného věnce s přízdobou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit aranžmá do vázy podle zadaných podmínek Praktické předvedení
b Zhotovit aranžmá do misky podle zadaných podmínek Praktické předvedení
c Zhotovit aranžmá ze sušených rostlin na dané téma Praktické předvedení
d Zhotovit aranžmá z živých rostlin na dané téma Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem objednávky, oceňování, nabídka a prodej floristických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout objednávku zákazníka včetně sjednání maximální ceny objednávky, druhů květin a výsledného charakteru floristického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Ocenit floristický výrobek a předvést prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Nabídnout a popsat sortiment pomůcek a doplňkového technického a dekoračního materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je pro vykonání zkoušky vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/florista)

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce. Při používání chemických látek, zejména k prodloužení trvanlivosti květin, dezinfekci a bělení materiálu nebo různých laků, vosků a barev nebo tavné lepicí pistole i pracovního nářadí je třeba pracovat v souladu s ekologickými zásadami a pravidly BOZP a PO. Pravidla bezpečnosti práce je třeba zohlednit také ve vztahu k pořádku na pracovní ploše a zejména pod ní.

 

V kompetenci Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu u kritéria a) bude uchazeč poznávat celkem 50 položek, z toho 40 kusů rostlin a 10 kusů pomocného a dekoračního materiálu. Za úspěšné splnění určování se považuje 70 % správně zodpovězených položek rostlinného i položek pomocného materiálu. Při zkoušce je třeba uvádět rodový i druhový odborný (latinský) název rostliny.

 

Předmětem určování mohou být jen druhy rostlin z níže uvedených rodů:

1. ŘEZANÉ ROSTLINY

1.1. Skleníkové – Alstromeria, Anthurium, Antirrhinum, Bouwardia, Cymbidium, Dendrobium, Dianthus, Euphorbia, Gerbera, Gloriosa, Paphiopedillum, Phalaenopsis, Rosa, Strelitzia, Zanthedeschia

1.2. Trvalky a keře – Aconitum, Aster, Astilbe, Campanula, Centaurea, Convallaria, Cosmos, Delphinium, Echinops, Eryngium, Forsythia, Gypsophilla, Hydrangea, Kniphofia, Leucanthemum, Liatris, Lychnis, Paeonia, Papaver, Phlox, Veronica, Ranunculus, Rudbeckia, Solidago, Syringa

1.2.1. Cibuloviny – Fritillaria, Hippeastrum, Hyacinthus, Lilium, Muscari, Narcissus, Ornithogalum, Tulipa

1.2.2. Hlíznaté – Anemone, Crocosmia, Curcuma, Dahlia, Eremurus, Freesia, Gladiolus, Iris

1.3. Letničky – Amaranthus, Antirrhinum, Callistephus, Carthamus, Celosia, Centaurea, Helianthus, Lathyrus, Limonium, Mathiola, Zinnia, Senecio cineraria

1.4. Dvouletky – Myosotis, Viola, Bellis

 

2. HRNKOVÉ ROSTLINY

2. 1. Okrasné listem – Aglaonema, Begonia, Caladium, Calathea, Codiaeum, Cyperus, Dieffenbachia, Dracaena, Fatsia, Ficus, Guzmania, Hedera, Hypoestes, Marantha, Pepperomia, Philodendron, Platycerium, Euphorbia, Sansevieria, Schefflera, Spatiphyllum, Tillandsia, Yucca, Zamioculcas

2. 2. Okrasné květem a plodem – Anthurium, Begonia, Calceolaria, Campanula, Capsicum, Cyclamen, Cymbidium, Dendrobium, Erica, Hydrangea, Kalanchoe, Pelargonium, Primula, Rhododendron, Saintpaulia, Schlumbergera, Sinningia, Vriesea

 

3. DOPLŇKOVÉ ROSTLINY

3.1. Listy - Aralia, Cocos, Chamaedorea, Hedera, Miscanthus, Monstera, Philodendron

3.2. Větve s listy – Cornus, Gaultheria, Ilex, Mahonia, Quercus, Vaccinium

3.3. Plody – Aesculus, Cucurbita, Hypericum

 

4. SUŠENÉ ROSTLINY

Achillea, Amaranthus, Craspedia, Limonium, Lonas, Linum, Lunaria, Nigella, Papaver, Physalis, Salvia

 

Předmětem posuzování využitelnosti pomocného materiálu budou následující skupiny:

POMOCNÝ TECHNICKÝ MATERIÁL – vázací materiál, začišťovací a speciální pásky, fixační materiál, aranžovací hmoty, plastové pomůcky, dráty

POMOCNÝ DEKORAČNÍ MATERIÁL a výrobky z něho – kámen, sklo, papír, textil, dřevo, gelová perla, mechy, přírodní vlákna

 

V kompetenci Broušení a údržba nářadí a jeho využívání v aranžování musí být zdůrazněna nezbytnost dodržování pravidel BOZP při broušení nářadí a při práci s tavnou pistolí. U kritéria a) bude k nabroušení zahradnického nože nebo nůžek použit ruční brousek.V kritériu b) bude předvedeno vzájemné lepení dekorativních prvků a využití pistole při vytváření aranžmá. Při zkoušce bude použita elektrická tavná pistole s průměrem tavných tyčinek minimálně 7 mm.

 

V kompetenci Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin v kritériu c) uchazeč ošetří dodaný živý materiál a polotovary z doplňkového materiálu k následnému použití – úprava rostlin, jejich vyjmutí z transportních obalů, zajištění nádob s vodou, roztřídění doplňkového materiálu a jeho přehlednému uložení. U kritéria d) uchazeč připraví řezané rostliny – květiny a doplňkové rostliny ke skladování, zvolí optimální skladovací podmínky a zajistí možné prodloužení životnosti květin. Uchazeč předvede plnění kritéria hodnocení minimálně na 10 druzích rostlin, mezi kterými budou zastoupeny rostliny s různými požadavky na úpravu i podmínky skladování.

 

U Kompetence Zhotovování vazačských výrobků konkrétně u kritérií a), c), d) je při hodnocení potřeba zohlednit technické provedení a vhodnost zvolené techniky, dále je nutné zohlednit možnosti doplňovat vodu živým květinám, stabilitu konečného výrobku při přenášení, čistotu práce, respektování vlastností materiálu a přirozeného charakteru květin, rozložení barev a celkový dojem výsledné práce ve vztahu k její uplatnitelnosti v tržním prostředí. U kritéria a) uchazeč zhotoví vázaný věnec na položení, hlavní technikou je vázání a lepení s přihlédnutím k rostlinnému a dekoračnímu materiálu, který má k dispozici. U kritéria b) uchazeč zhotoví vánoční svícen na stůl, hlavní technika je vypichování, společně s dalšími technikami, s přihlédnutím k suchému rostlinnému a dekoračnímu materiálu, který má k dispozici.

U kritéria c) uchazeč zhotoví kytici na rakev technikou vypichování, s přihlédnutím k rostlinnému a dekoračnímu materiálu, který má k dispozici a vysvětlí specifické zvláštnosti smuteční vazby. U kritéria d) se základními principy zhotovení dárkové kytice rozumí estetické zákonitosti, různé typy dárkových kytic, okolnosti darování kytice apod.

 

Při hodnocení kompetence Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu je nutné zohlednit technické provedení a vhodnost zvolené techniky, stabilitu výsledného aranžmá, čistotu práce, respektování vlastností materiálu a přirozeného charakteru květin, rozložení barev a celkový dojem výsledné práce ve vztahu k její uplatnitelnosti v tržním prostředí. U kritéria a) se zadanými podmínkami rozumí typ a velikost vázy, charakter prostoru v okolí vázy, estetické principy a zákonitosti aranžmá ve váze. Použita bude technika vypichování z minimálního počtu 5 rostlin. U kritéria b) se zadanými podmínkami rozumí tvar a velikost misky, okolní prostor, typ slavnostní příležitosti pro aranžmá do misky, estetické principy a zákonitosti aranžmá v misce. Aranžmá bude provedeno technikou vypichování z minimálního počtu 5 rostlin. U kritéria c) danými tématy mohou být např. samostatně stojící kytice, dekorace v nádobě, obraz, dekorace mřížky, závěsné aranžmá na stěnu, polštářek apod. Jako hlavní bude použita technika lepení z minimálního počtu 6 rostlin. U kritéria d) danými tématy může být např. přízdoba dárku k různým příležitostem, jarní, podzimní, letní, zimní kytice s využitím specifických rostlin, ozdoba dveří apod. Použita bude technika vázání z minimálního počtu 3 rostlin.

 

V kompetenci Příjem objednávky, oceňování, nabídka a prodej floristických výrobků u kritéria a) uchazeč prakticky předvede přijetí objednávky floristického výrobku včetně komunikace se zákazníkem. Při hodnocení kritéria je nutné se zaměřit na věcnost a správnost otázek kladených zákazníkovi a na kvalitu písemného zaznamenání všech jeho požadavků a sjednaných okolností zakázky. U kritéria b) uchazeč ocení floristický výrobek součtem cen použitých rostlin a pomocného materiálu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na zahradnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví.

  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví.

  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti zahradnictví.

  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na zahradnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti floristiky nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti zahradnictví.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Vybavení floristického pracoviště - pracovní stoly, pulty, nádoby, zrcadla, pokladna, výlevka, přívod vody
  • Vybavení technologickými celky - sklad floristického materiálu, klimatizovaná místnost, případně box pro uskladnění květin, prostor pro expedici květin a výrobků
  • Sortiment živých hrnkových a řezaných květin včetně zeleně, sušeného rostlinného materiálu, neflorálních doplňků a pomocného materiálu k vazbě květin, chvojí jehličnatých dřevin, větvičky stálezelených dřevin
  • Elektrické tavné pistole, spreje s látkami k ošetření rostlin, nůžky, zahradnické nůžky, nože, sešívačka, podložka pod věnec, cívkový drát, sekaný drát, dekorační materiály, svíčky, držáky pro kytice, lepidlo na živé květy, sprej nebo roztok na prodloužení trvanlivosti, stuhy, lýko, aranžovací hmota, držák na svatební kytici, nádoby na aranžování, nádoby pro živé rostliny a zhotovené výrobky, náboje k elektrické tavné pistoli, svíčky, vata, začišťovací páska, lepicí páska, štípací kleště, kladívko, pilka, hřebíky, špendlíky, špendlíky s okrasnou hlavou, nádoby na sesazování, substrát, sázecí lopatka, konev, lopata, úklidové nářadí, kalkulačka, ceníky rostlin a florálních a neflorálních materiálů, dekorační látky pro kytice, pomocné výrobky ze skla, keramiky, králičí pletivo, stojany pro uchycení aranžmá.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 13 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

 

 

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Svaz květinářů a floristů České republiky

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace