Qualification Standard

Authorising body: Ministry of Culture
Group of fields: Art and Applied Art
Validity of standard: From 6/1/2023
Qualification level: 5

Qualification Standard

Vocational competence Level

Identification and dating of restored non-figurative wood artwork

5

Restoration research of non-figurative wood artwork intended for restoration

5

Preservation of non-figurative wood artwork

5

Restoration of non-figurative wood artwork

5

Making replicas of non-figurative wood artwork

5

Making technical documentation of restored non-figurative wood artwork

5

Surface treatment of restored non-figurative wood artwork

5

Following entities have contributed

The qualification standard was prepared by the Sector Council for Culture. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Danuše Machátová, OSVČ, Rudolfinea, sdružení pro umělecká řemesla

Mendelova univerzita Brno

ing. Jaromír Kaláb, OSVČ, soudní znalec v oborech dřeva včetně povrchových úprav, restaurátor bez licence MK ČR

Petr Janda, OSVČ, restaurátor s licencí MK ČR v oboru restaurování uměleckořemeslných prací ze dřeva a přírodních materiálů

Stanislav Vinš, OSVČ, restaurátor dřeva, licence tř. A na restaurování kulturních památek v oboru