Qualification Standard

Authorising body: Ministry of Industry and Trade
Group of fields: Art and Applied Art
Occupation: Exhibition model maker
Validity of standard: From 14/10/2015
Qualification level: 3

Qualification Standard

Vocational competence Level

Preparation of the craft project, studying documents and technical documentation of exhibition models

3

Choice of material and working procedures for making exhibition models

3

Preparation and treatment of materials for making exhibition models

3

Creating the exhibition models

3

Repair, restoration, maintenance and reconstruction of exhibition models

3

Implementation of the final surface treatment and maintenance of exhibition models

3

Following entities have contributed

The qualification standard was prepared by the Sector Council for handicrafts (artisanal), Section of Arts and Crafts. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work groups have contributed:

Rudolfinea, o. s., sdružení pro umělecká řemesla

Fakulta architektury Brno, Modelové centrum FA

Mendelova univerzita v Brně

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

Ing. Jaromír Kaláb, OSVČ / soudní znalec v oborech dřeva včetně povrchových úprav, restaurátor bez licence MK