Qualification Standard

Authorising body: Ministry of Agriculture
Group of fields: Agriculture and Forestry
Occupation: Fishing technician
Validity of standard: From 30/8/2023
Qualification level: 4

Qualification Standard

Vocational competence Level

Characterising freshwater fish species and the quality of fish meat

4

Use of technical terminology associated with the processing of feedstock up to the processing of final products in a fish processing plant

4

Implementing operations in the manual processing of fish to the correct form of the final product

4

Characterising individual methods of preserving fish meat and fish products

4

Implementing activities in the individual sections of a processing line of a fish processing plant

4

Ensuring packaging and storage of final products in a fish processing plant

4

Implementing sanitation and disinfection of fish processing operations

4

Work organisation, management and professional leadership of staff and ensuring the optimum hygiene in a fish processing plant

4

Applying legal standards governing the area of fish processing in a fish processing plant

4

Following entities have contributed

The qualification standard was prepared by the Sector Council for agriculture. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Agrarian Chamber of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod

Rybářství Lnáře, s.r.o.

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň