Qualification Standard

Authorising body: Ministry of Agriculture
Group of fields: Agriculture and Forestry
Occupation: Forest worker
Validity of standard: From 21/10/2022
Qualification level: 2

Qualification Standard

Vocational competence Level

Brush clearance

2

Care of planting materials and planting new woodland cultures

2

Forrest protection

2

Manual pruning and cutting of unwanted woody plants

2

Realization of other forestry activities

2

Following entities have contributed

The qualification standard was prepared by the Sector Council for Forestry & Water Management and Environment. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Agrarian Chamber of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Ing. Milan Hron

Lesy Jedlí, s. r. o.

Střední škola hospodářská a lesnická, příspěvková organizace, Frýdlant, pracoviště Hejnice

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství

Lesní společnost Broumov holding, a. s.