Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of Culture
Skupina oborů: Journalism, Library and Information Science
Platnost standardu: From 10/4/2018
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Designing the revisions and assessment of library collections within the institution

7

Creating the concepts of comprehensive care for library collections

7

Comprehensive management and organization of library collections within the institution

7

Creating the library content and system design, management and organization of specialized (sub) library collections and reading rooms in libraries

7

Operating the automated library system

6

Knowledge and comprehension of the specialized electronic information resources

6

Formal textual analysis and text content analysis of a professional foreign language text, quick reading

7

Training of the library staff

7

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector Council for Culture. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Městská knihovna Kutná Hora

Knihovna Kroměřížska

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích