25.03.2015

Většina obyvatel regionu by klidně kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění změnila svůj obor. Tiskařce Nadě Gontkovičové z Karlových Varů se to podařilo. Vyměnila tiskárnu za školní kuchyni. Na rozdíl od 52 procent lidí se nebála, že jinou práci nenajde.

Celkem 67 procent všech zaměstnanců z Karlovarského kraje pracuje v oboru, který nevystudovali.

            Lidí, kteří nejsou spokojení se svojí prací, existuje 66 procent. Hlavními důvody jsou nízký výdělek, malé vyhlídky kariérního postupu a monotónní pracovní náplň. Vyplývá to z průzkumu pro Národní soustavu kvalifikací (NSK).

            „Průzkum ukázal, že na 67 procent obyvatel Karlovarského kraje pracuje v jiném nebo pouze příbuzném oboru než vystudovali a nemá tak osvědčení o tom, co skutečně umí a co je živí,“ řekl Jan Peška, zástupce hlavního manažera NSK.

            NSK umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný certifikát o profesní kvalifikaci. Byl to i případ nynější vedoucí stravování ve Střední integrované škole Cheb. Na funkci se postupně vypracovala během deseti let z pomocné kuchařky v domově pro osoby se zdravotním postižením. „Protože jsem neměla potřebnou kvalifikaci, mohla jsem se v domově zpočátku věnovat jen přípravě jednoduchých pokrmů, třeba polévek,“ vzpomínala Naďa Gontkovičová. Aby to neměla příliš jednoduché, organizace, v níž působila, zanikla. Ve stejné době ale přišla životní příležitost – chebská střední škola. Ta však požadovala výuční list v oboru kuchař číšník. Takže začala studovat při zaměstnání.

Lidé si myslí, že by jinou práci našli jen obtížně 

            Výsledky průzkumu nejsou z hlediska zvyšování kvalifikace pro Karlovarský kraj příznivé. Jen třináct procent obyvatel regionu se chce dále profesně rozvíjet. „Přes polovinu lidí pracuje v oboru, se kterým neměli při své přípravě nic společného. Mnoho lidí nechce změnit práci kvůli důvodům, které jsou díky NSK řešitelné,“ pokračoval ve výčtu Jan Peška. Nejvíce lidí, 52 procent, argumentuje, že by pro ně bylo nalezení jiné práce obtížné. Více než třetina má obavy z dočasné ztráty příjmu. Dva lidé ze sta říkají, že nic jiného dělat neumějí. V Karlovarském kraji bylo letos k poslednímu únoru celkem 17 433 lidí bez práce. Z toho 7896 uchazečů o zaměstnání vychodilo jen základní školu, anebo ani tu ne. Volných míst je spousta, avšak pro pomocné a nekvalifikované pracovníky se nabízí pouze 190 pracovních příležitostí. „Bohužel se obecně setkáváme s nízkou vzdělaností obyvatel,“ řekla mluvčí Krajské pobočky úřadu práce Karlových Varech Veronika Dankaniczová. Upozornila, že služeb NSK mohou využívat jak pracovníci, tak zaměstnavatelé. V nabídce je už 688 profesních kvalifikací, časem se počítá až s 1200 možnostmi. V Karlovarském kraji využívá NSK například sklárna Moser. Personální ředitelka Moseru Světlana Hančová upozornila na podobný profesní příběh, jako prožila Naďa Gontkovičová. „Například náš velmi šikovný brusič skla Jan Tůma nebyl vyučený. Odešel z gymnázia, a pak si nás vyhledal, protože spolupracujme s úřadem práce. A už je v Moseru třetí rok. Umožníme mu udělat celostátně platné osvědčení,“ řekla personální ředitelka. A takových velmi šikovných sklářů má dost. Pochvaluje si například zubního laboranta, který má cit v rukou i pečlivost. Sklářské řemeslo jde v Moseru i hudebníkům, kteří hráli na strunné nástroje. Velkou šanci, že zvládnou novou profesi, dokonce i funkci rytce, mají řezbáři.

 

***

 

Fakta Jak jsou lidé s prací spokojeni

* 67 % obyvatel z regionu pracuje v oboru, který nevystudovali * 54 % je v úplně jiné oblasti * 13 % má příbuzný obor * 54 % lidí je ochotno změnit profesi * 13 % by se chtělo rozvíjet ve svém profesním oboru * 45% říká, že jim současná profese i obor vyhovuje * 41 % je ochotno změnit kvůli lepšímu uplatnění svůj obor Důvody proč nezměnit obor * 52 % – obtížné nalezení práce * 35 % – obavy ze ztráty příjmu * 21% – pro jinou práci chybí potřebné vzdělání * 2% – nic jiného neumím Zdroj: Národní soustava kvalifikací

Zdroj: Mladá fronta DNES - karlovarský kraj, V.Zedník