15.05.2014

V novém karlovarském hotelu Dvorana se sešli personalisté a ředitelé třiceti významných firem z Karlovarska a Plzeňska, aby ve slavnostní atmosféře převzali ocenění své práce v podobě certifikátu Národní soustavy kvalifikací (NSK). Certifikát je určen společnostem, které využívají jedinečný systém umožňující získat požadovanou kvalifikaci i jinak než ve škole. Zeptali jsme se oceněných, jak soustavu NSK zapojili do personální praxe ve svých firmách. Ocenění si z rukou představitelů SPČR, HK ČR a společnosti TREXIMA převzalo celkem 30 společností. Tyto firmy reprezentují široké oborové spektrum zaměstnavatelů v České republice: lázeňství a cestovní ruch, výrobu porcelánu a křišťálového skla, ochranu osob a objektů, plastikářský průmysl, automobilový průmysl i strojírenství.

ING. SVĚTLANA HANČOVÁ, personální ředitelka, MOSER, a. s.

Naše společnost MOSER, a. s., v případě rekvalifikací využívá stanovené standardy (pokud jsou již stanoveny) při výcviku našich zaměstnanců. Do budoucna plánujeme u Autorizovaných osob umožnit zaměstnancům získání osvědčení o profesní kvalifikaci zejména v profesi sklář – foukač dutého skla, brusič skla – kulič a brusič skla – hranař. Pozitivum vidím v tom, že se v rámci NSK stanovily nebo vznikají standardy u profesí, které začaly v ruční sklářské výrobě mizet, a na školách některé kvalifikace již nelze získat. Rezervy vidím v tom, že projekt NSK zatím mezi zaměstnavateli není příliš v povědomí, a pokud ano, tak zaměstnavatelé nevidí pádný důvod, proč využívat NSK, zvláště pokud si v průběhu uplynulých několika let vytvořili svoje vnitrofiremní standardy.

 

MGR. VĚRA POSPÍŠILOVÁ, Head of Human Resources, Gerresheimer Horsovsky Tyn, spol. s r. o.

 

Národní soustavu kvalifikací využíváme při náboru a výběru našich zaměstnanců. Osvědčení o profesní kvalifikaci je pro nás zárukou, že uchazeč splňuje určitý standard, který je nastaven. V naší firmě jsme vybudovali školicí středisko, ve kterém vykonávají praxi studenti našeho učebního oboru strojní mechanik se zaměřením na zpracování plastů a zaučují se zde noví zaměstnanci na pozici seřizovač vstřikovacích lisů. Činnost tohoto střediska bychom rádi v budoucnu ještě rozšířili a uvažujeme o zapojení se do Národní soustavy kvalifikací jakožto Autorizovaná osoba.

 

JANA KEHRTOVÁ, vedoucí personálního oddělení společností ELEKTROMETALL a Elektromodul, s. r. o.

 Národní soustavu kvalifikací využíváme jako měřítko a uznávanou autoritu na poli vzdělávání dospělých, v našem případě uchazečů o zaměstnání. Uchazeč o zaměstnání „vyzbrojený“ certifikátem o vzdělání v dané profesi je pro nás vítaným kandidátem. Dovolte mi ještě zmínit Národní soustavu povolání, kterou považuji za neocenitelného pomocníka při tvorbě popisů pracovních míst.

 

MGR. JANA BRABCOVÁ, jednatelka společnosti Grafi a, s. r. o.

 Měli jsme příležitost být u tvorby některých kvalifikačních standardů, a tedy jsme NSK zcela přirozeně integrovali do naší běžné práce. V případě, že hledáme novou pracovní pozici, samozřejmě akceptujeme i uchazeče, kteří absolvovali profesní kvalifikační zkoušky. V našem oboru nejčastěji využíváme profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, která zaručuje, že uchazeč o pracovní pozici je nejen odborník v oboru, ale také opravdu umí vzdělávat dospělé a rozumí jejich požadavkům.

Dospělí se totiž učí zejména pro svoji praxi, a tak potřebují zřetelně vidět uplatnitelnost teorie ve své práci. Proto je třeba volit vhodné didaktické metody, cvičení i způsoby zjištění posunu v kompetencích.

 

VLASTIMIL VESELÝ, výkonný ředitel společnosti CATANIA GROUP, s. r. o.

 Uchazečům o zaměstnání umožní příslušná profesní kvalifikace získat novou a perspektivní práci. U stávajících zaměstnanců jsme zavedením NSK odstranili kvalifikační deficity a zvýšili kvalitu vykonávaných činností. Dále se pak zlepšuje stabilizace a zvyšování kvalifikační úrovně pracovníků, a tím se obecně zvyšuje konkurenceschopnost naší firmy.

 

PETRA SOUKUPOVÁ, HK ČR