03.04.2014

Teoretické znalosti a praktické dovednosti prokázalo devět zájemců o profesní kvalifikaci psovoda bezpečnostní služby. Na kynologickém cvičišti v Pavlovicích tak vyvrcholil kurz, který pro zájemce o nové zaměstnání připravila společnost Arbeit CZ se sídlem v Liberci.

Kurz byl zahájen v září minulého roku a frekventanti byli v rozsahu 80 hodin připravováni v oblasti práva, tedy kdy lze použít psa v souladu se zákonem, dále jak o něj pečovat, jak ho cvičit a využívat při ochraně objektů. Frekventanti kurzu měli jednu výhodu – získali osvědčení k výkonu této profese bezplatně.

     „Kurz psovodů bezpečnostních služeb byl spolufinancován z 85% Evropským sociálním fondem a z 15% státním rozpočtem ČR. Naše společnost je první v ČR, která tímto způsobem umožnila získat osvědčení psovoda bezpečnostní služby podle Národní soustavy kvalifikací (NSK),“ uvedla manažerka projektu Ing. Vendula Vítová.

Devět účastníků

Přestože požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti se psem podle NSK nejsou malé, závěrečné zkoušky před komisařem MV zvládlo všech šest žen a tři muži. Mohou se tak ucházet o pracovní místa psovodů u civilních bezpečnostních služeb. „Vzhledem ke značnému nárůstu krádeží vloupáním v minulém roce je ochrana majetku psovodem významným prostředkem ke snížení této kriminality. Přítomnost psa v hlídaném areálu má také výraznou varovnou, a tedy preventivní úlohu. Objektu, kde je pes, se zloděj raději vyhne,“ říká zkušební komisař a bývalý policista Ing. Jiří Rulc.

zdroj: Liberecký deník, 3.4.2014