09.10.2015

Aromaterapeuti v Česku si přejí, aby do profesních kvalifikací, které jsou schválené a uplatnitelné na pracovním trhu v ČR, byla zařazena i profese Aromaterapeut. V Česku dosud existuje jen sdružení Asociace českých aromaterapeutů, které poskytuje vzdělání v aromaterapii, sdružuje odborné aromaterapeuty v registru kvalifikovaných aromaterapeutů, poskytuje jim informační servis, rozvíjí jejich vzájemnou spolupráci, publikuje odborné informace a novinky v oboru aromaterapie.

Aromaterapie je v naší zemi poměrně mladou disciplínou, zatímco i v blízkém zahraničí (Francie, Velká Británie, Německo, Rusko…) má tradiční místo v oblastech relaxace a fototerapie, kosmetiky, farmacie i v medicínských oborech. 
Centrum uznávání a celoživotního učení v Olomouckém kraji (dále jen Centrum) s potěšením přijalo nabídku Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NUV) realizujícího projekt UNIV3 k pilotnímu ověření vzdělávacího programu pro novou profesní kvalifikaci Aromaterapeut.
Obor aromaterapie je převážně doménou žen. Mužů je zde jako šafránu. Do kurzu pilotního ověření kvalifikace Aromaterapeut se přihlásily, jak ostatně v Centru předpokládali, samé ženy, až těsně před zahájením kurzu se objevil jeden mladý muž. 
Tento mladý muž se jmenuje Pavel Krychtálek a žije v malé vesnici nedaleko Prostějova, kde vystudoval obor oděvní technik. V současné době pracuje jako skladník ve firmě vyrábějící komponenty pro stavebnictví. Na Hané, výspě zemědělské produkce republiky, a v městě Prostějov, donedávna proslulém oděvním průmyslem, v posledních dvou desetiletích tato tradiční výroba zaniká a mladí lidé musí hledat pracovní uplatnění v jiných oborech i v jiných průmyslových regionech. 
Pavel se o masáže a aromaterapii zajímá už dlouhou dobu. Prvotním důvodem a impulzem jeho zájmu byla snaha pomoci rodičům, kteří trpí pohybovými potížemi. Již v roce 2005 absolvoval kurz rekondičních a sportovních masáží a získal profesní certifikát. Techniky masírování procvičoval a trénoval na rodinných příslušnících. Posléze si masírováním i přivydělával.
V současné době musel masérské činnosti zanechat z důvodu fyzicky velmi náročného zaměstnání ve stavebnictví. K éterickým esencím a olejům se dostal krátce po absolvování masérského kurzu. Zaujala jej schopnost těchto směsí éterických olejů ulevit od bolestí i psychických potíží, schopnost posílit a harmonizovat organismus. 

Sérií kurzů k UNIVu
Aromaterapie se s masáží ideálně propojuje a doplňuje. Proto absolvoval několik zájmových kurzů pořádaných firmami vyrábějícími u nás éterické oleje. Sháněl a studoval literaturu zaměřenou na aromaterapii. V minulém roce se zúčastnil přednášky o aromaterapii pořádané Červeným křížem, kde se od přednášející, paní Mgr. Veroniky Jurečkové, aromaterapeutky s dlouholetými praktickými zkušenostmi i lektorskou činností, dozvěděl o pilotním ověřování vzdělávacího programu (kurzu) k získání profesní kvalifikace Aromaterapeut v rámci projektu UNIV3, který ona povede jako lektorka.
Jak sám řekl, do tohoto kurzu se přihlásil z čiré zvědavosti, co nového se může dozvědět. Celý stopadesátihodinový kurz probíhal v pátky a o víkendech. Pro účastníky to znamenalo, že se nemuseli uvolňovat z pracovní doby v zaměstnání, problémem však byla tolerance rodiny k jejich víkendovým zaneprázdněním. 
Kurz obsahoval sedm vzdělávacích modulů – znalost aroma surovin, jejich objednávání a skladování, vytváření kompozic éterických olejů, zjišťování zdravotního stavu klienta, volba éterických olejů v souladu s aktuálním stavem klienta a s ohledem na jejich rizikové faktory a na závěr vykonávání aromaterapeutických masáží celého těla. 
Polovina výuky byla teoretická a polovina praktická. Lektorka se snažila vytvořit co nejlepší kurz, který by ve stanovené hodinové dotaci obsáhl základy celého oboru. V úvodních lekcích se účastníci kurzu dozvěděli o historii aromaterapie, kterou lze datovat od roku 4500 před naším letopočtem, kdy egyptští lékaři používali éterické oleje k léčení a kněží k balzamování. Kromě toho se z nich již tehdy připravovaly různé vůně a parfémy. 
Po celá staletí byly léčivé, éterické a vonné oleje využívány také řeckými, římskými a arabskými lékaři. Moderní doba od užívání aromaterapie nejprve ustoupila a dnes se k ní opět vrací. Účinky aromaterapie se odvíjí od metody užití, zaměření a zvolené vhodné silice. Dnes se aromaterapie využívá především u inhalací, při koupelích, kdy esence působí jako podpůrná látka na pokožku a tělo, při léčbě psychických a fyzických stavů, stresu, vypětí, nemocí z nachlazení nebo při obyčejné relaxaci. 
Speciálně zvolené esenciální a vonné silice významně pomáhají v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Éterické oleje se používají při saunování, výborných účinků se dosahuje při masážích. Učební texty lektorka po dohodě s účastníky předávala (přeposílala) elektronicky. Naučit se množství aroma surovin byl úkol pro domácí opakování.
Velmi zajímavou částí kurzu byla výuka a praktická cvičení k vytváření kompozic éterických olejů. Lektorka měla připraveno dostatečné množství aroma surovin pro výuku míchání kompozic. Vytvořené éterické oleje účastníci posléze používali při provádění aromaterapeutických masáží jednotlivých partií těla. Praktickému nácviku aroma masáží byla věnována téměř třetina délky kurzu. Pro výuku lektorka zapůjčila masérská lehátka, účastníci si donesli a používali své osušky. Masážní techniky předváděla lektorka na účastnících, účastníci masáže trénovali na sobě navzájem. 
Pavel si tuto část výuky užíval a říkal, že se v kurzu seznámil s novými metodami masírování, které dosud neznal. Další výuková témata - volba éterických olejů s ohledem na jejich rizikové faktory a s ohledem na zdravotní stav klientů - lektorka přednášela s předváděním praktických příkladů. Veškeré teoretické poznatky bylo nutno opakovat a naučit se při domácím učení.

Úspěšný den D
Kurz se chýlil ke konci a účastníci se dozvěděli, že dalšími hodnotiteli u jejich závěrečných zkoušek budou dvě zástupkyně Asociace českých aromaterapeutů. Nejistota ohledně dostatečnosti nabytých vědomostí a dovedností a tréma ze zkoušky nabývaly na síle. Proto si i po ukončení kurzu účastníci s lektorkou dohodli další lekce, na nichž pilovali a opakovali učivo.
Nastal den D, proběhlo slavnostní společné zahájení, zkoušky začaly. Nejobávanější část dne, společná dvouhodinová písemka, je napsaná. A najednou jsou nepříjemné napětí a stres ty tam. Tváře zkoušených se uvolňují. Ústní a praktické zkoušky již probíhají v klidné pracovní atmosféře - zkoušení při nich předvádějí na figurantech zjišťování zdravotního stavu klienta, míchají kompozice éterických olejů pro stanovený účel využití a nakonec ukazují získané dovednosti aromaterapeutických masážních technik celého těla. 
Zkoušející jsou s výkony účastníků kurzu spokojeni. Ocenění od zástupkyň Asociace českých aromaterapeutů získává i lektorka, paní Veronika Jurečková. Úspěšní účastníci dostávají certifikát o absolvování kurzu profesní kvalifikace Aromaterapeut.
Pavel zhodnotil kurz tak, že díky němu získal nové poznatky o aromaterapii, dostal se k nové literatuře a mohl si vyzkoušet výrobu mnohých éterických olejů, které si pro jejich vysokou cenu nemohl dovolit zakoupit pro domácí „pokusy“. Ale především - seznámil se s novými lidmi, kteří mají stejné zájmy. Nyní by se chtěl přihlásit ke zkoušce dle zákona 179/2006 Sb., získat novou profesní kvalifikaci Aromaterapeut a rozšířit tak své profesní uplatnění.

Zdroj: univ3.univ.cz