08.01.2014

Více informací pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé jsou vůči NSK ve dvojím vztahu: jednak vystupují jako ti, kdo NSK v sektorových radách vytvářejí, jednak jako ti, kdo využívají (budou využívat) pracovníky s profesní kvalifikací NSK v pracovních procesech ve svých firmách.

 

Chcete se podílet na tvorbě standardů profesních kvalifikací? Odkaz na www.sektoroverady.cz

Chcete využívat NSK ve své personální práci? Odkaz na www.vzdelavaniaprace.cz

Chcete, aby se vaše firma stala autorizovanou osobou? http://narodni-kvalifikace.cz/Clanky/informace-a-doporuceni-pro-zadatele-o-autorizaci-a-autorizovane-osoby

Chcete vědět více o zkušenostech zaměstnavatelů s tvorbou a využiváním NSK? Jděte do rubriky články http://narodni-kvalifikace.cz/prehled-clanku/zamestnavatele

Chcete se podělit o své názory na NSK, případně zkušenosti s jejím využíváním při personální práci ve firmě? - http://narodni-kvalifikace.cz/Kontakt