25.03.2015

Už desítky firem v Karlovarském kraji akceptují při získávání zaměstnanců doklad o profesní kvalifikaci. Ta do značné míry nahrazuje klasický výuční list nebo odbornou maturitu. Nezaměstnaným dává možnost získat práci, zaměstnancům pak zvýšit si kvalifikaci nebo se přizpůsobit rychle se vyvíjejícím trendům na trhu práce. Novinářům to řekl zástupce hlavního manažera Národní soustavy kvalifikací (NSK) Jan Peška.

„Ve chvíli, kdy se někdo vyučí nebo odmaturuje, jde po zkoušce poprvé do práce a v podstatě se vše začíná učit. Kdežto zkoušky z profesních kvalifikací lépe odpovídají tomu, co se na trhu práce skutečně děje, a jsou určeny spíše dospělým,“ uvedl Peška.

            Na profesních kvalifikacích se podílí v kraji například sklárna Moser, která si při nedostatku sklářů na trhu musela sama začít pracovníky učit. Podle personální ředitelky Moseru Světlany Hančové chce sklárna nabídnout těmto lidem kromě firemního certifikátu i možnost získat profesní kvalifikaci. „Může se stát, že se někdo z nich ve 40 letech odstěhuje a byl by znovu bez vzdělání. Myslíme tak na zaměstnance dopředu,“ řekla Hančová.

V Karlovarském kraji nabízí profesní kvalifikace i zkoušky z nich zatím některé střední školy. Například chebská integrovaná střední škola už udělila potvrzení o profesní kvalifikaci stovce zájemců. Podle zástupce ředitele školy Petra Adamce jde o tři skupiny lidí.

            „Jednak to jsou lidé z úřadu práce po rekvalifikaci, další skupinou jsou samoplátci, kteří například už v oboru pracují, ale chtějí změnit zaměstnavatele a potřebují doklad o svých znalostech. Třetí skupinou jsou firmy, které posílají své zaměstnance, aby si doplnili vzdělání,“ řekl Adamec. Podle průzkumu, který si NSK nechala v kraji zpracovat, dvě třetiny zaměstnanců nepracují v oboru, který vystudovali. Jen 34 procent je přitom se svou prací spokojeno. Karlovarský kraj má navíc handicap v nízké vzdělanosti obyvatel. V evidenci úřadu práce je nyní zhruba 17.500 uchazečů o zaměstnání, z čehož téměř 7900 tvoří lidé bez jakékoli kvalifikace.

            Národní soustava kvalifikací nabízí už 688 profesních kvalifikací, které si lze doplnit,dobudoucnajichmábýt až 1200. Odroku 2010 si tímto způsobem zvýšilo svou konkurenceschopnost na trhu práce přes 111.000 lidí.

Zdroj: Deník, Region Západní Čechy