22.10.2013

Světové WINConference (WIN - Women's International Networking) se zúčastnily významné úspěšné ženy manažerky ze všech koutů světa Úspěšné ženy z velkých korporací a z různých odvětví ze všech koutů světa obohatily svými znalostmi globální WINConferenci, významnou mezinárodní událost předních světových lídrů, která se letos konala v pražském hotelu Hilton ve dnech 2.-5. října.

  Letošní globální WINConference v Praze pomohla identifikovat příležitosti pro ženy, poskytnout pohled do vyvíjejících se pracovních příležitostí a urychlit zapojení žen do rozhodování, podnikání, korporací a předních společností.

  Jedním z přednášejících podnikatelského fóra ze strany zástupců České republiky byla jednatelka společnosti Bohemia EU Planners, PhDr.Vendula Raymová.

  Představila koncept mix pracovního týmu sestaveného z řad studentů či absolventů univerzit a začínajících podnikatelů, jejichž mobilita je zajištěna programem Erasmus z fondů Evropské komise.

  Jako praktickou a denní zkušenost lze chápat všechny nabízené příležitosti. Aby tomu tak bylo, je nutno znát a dobře se orientovat v úrovni nadnárodní spolupráce. Komunitární programy jsou přístupné pro každého z členských států Evropské unie. Znát mechanismus projektového řízení právě pro čerpání přímých peněz z Bruselu v rámci komunitárních programů, je přidaná evropská hodnota nabízené NOVÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE organizované autorizovaným subjektem tj. Bohemia EU Planners v podmínkách standard České republiky. Prezentovaná PROFESNÍ KVALIFIKACE VÁM ZAJISTÍ VAŠI PRACOVNÍ POZICI PRO OBDOBÍ 2014-2020, kdy komunitární programy dominují ve finančním objemu nadcházejícího programovacího období 2014+ vůči operačním programům v členských státech EU.

   Nabízená zvolená rekvalifikace pro nezaměstnané v jednotlivých regionech České republiky je vytvořena na základě zkušeností detailní práce jak v podmínkách bruselského prostředí (a tudíž ověření praxe z členských států EU), tak v četném kontaktu spolupráce s regiony v ČR. Záměrem bylo připravit soubor informačního vzdělávání a projektového řízení včetně ověření na příkladech projektů s přímou účinností do praktického denního života jednotlivých zájemců z řad malých a středních podniků, neziskových organizací a veřejné správy. Cílem je pak přenést, ověřit a hlavně uplatnit možnosti těchto projektových záměrů pro potenciál rozvoje místa, obce, města, regionu prostřednictvím žadatele projektu tj. MSP, NNO, veřejná správa, ale i jich samotných. V čem se toto vše liší je ve formě zpracování (rychlost, jednoduchost, četnost, propracovanost) a v začlenění do nadnárodní spolupráce v rámci EU, Evropy, třetích zemí. Poznání a přenos příkladů dobré praxe modifikovaných do našich podmínek.

   Tato zvolená rekvalifikace dává profesní uplatnění, zajistí absolventovi nové pracovní příležitosti, protože je určena a časově předpřipravena pro období 2014+ tj. nové programovací období pro roky 2014-2020. Pokrývá povinné standardy zadané Ministerstvy ČR (MMR a MŠMT) a je aktualizována a rozvinuta do souboru znalostí pro komunitární programy, tzn. předkládat projektové záměry přímo na výzvy do Bruselu a čerpat tak přímé peníze z těchto fondů. Komunitární programy jsou a budou narůstajícím hlavním tématem pro nadcházející období.

Zdroj: protext.cz, 8.10.2013