19.11.2014

Kdo chce podnikat, nesmí se bát. A také se musí, nebo by se měl, vzdělávat. Ale jak to udělat, když času je málo a práce hodně? Pokusíme se vám dát přehled o tom, co je na trhu v oblasti vzdělávání k dispozici.

Vzávislosti na druhu podnikatelské činnosti budete či nebudete potřebovat kancelář. Pokud zjistíte, že se bez ní neobejdete, smiřte se s tím, že pronájem může být nezanedbatelnou položkou v nákladech, proto je třeba jí věnovat obzvláštní péči.

            Kancelářské prostory si lze vybrat podle několika kritérií. Tím asi nejzásadnějším pro začínající podnikatele z řad menších a středních firem bude cena za pronájem. Může se pohybovat v řádu jednotek až desítek tisíců měsíčně, podle plochy a místa. Proto je třeba dobře zvážit, jak velkou kancelář potřebuji. Dalším kritériem bývá lokalita a typ nemovitosti. Kanceláře v centru bývají dobře dostupné veřejnou dopravou či MHD, ale mívají problémy s parkovacími místy.

Větší firmy obecně upřednostňují lokalitu, typ budovy a provozní náklady.

            „Hlavním kritériem jsou pro klienty vždy celkové náklady,“ uvádí Petra Macháčková z realitní kanceláře Svoboda & Williams. K dalším pak podle ní patří lokalita, celková plocha, kvalita budovy a jejího okolí a efektivita jejího celkového provozu, dostupnost jak osobní, tak veřejnou dopravou, občanská vybavenost lokality a charakter pronajímatele či majitele a vazby s ním, v neposlední řadě také „sousedé“ v budově.

 

Nájemné rozhoduje

Výška nájemného je při rozhodování o nových kancelářských prostorách na prvním místě, a měla by odrážet kvalitu a vybavení prostor. Ovšem často je obtížné získat transparentní informace o tom, co je konkrétně zahrnuto v tzv. standardu – zda zahrnuje zdvojenou podlahu, postavené příčky, koberec, či jaké má budova technické parametry – zda je klimatizovaná, jakou má spotřebu (kolik zaplatíte za energie) a další kritéria.

            V centru Prahy dosahovaly nájmy ve velkých administrativních budovách v první půli roku 2013 měsíční výše okolo 20 eur za m2. Ve vnitřním městě měsíční nájemné dosahuje 15 až 17,5 eur za m2 a ve vnějším okraji města 13 až 14,5 eur za m2.

            V Brně se měsíční výše nájemného nejlepších prostor (prime rent) pohybuje mezi 13 až 14 eury za m2, v Ostravě zůstává na 12,5 eurech a v Plzni se výše ustálila na 9,5 eura za m2.

 

Mobilní kanceláře

Naštěstí na současném trhu existuje větší škála možností, kde pracovat. Nejjednodušší je pracovat z domova, ale to má mnohá úskalí, a ne každému vyhovuje.

            Další alternativou je využít „coworkingu“, kde si pronajímáte sdílený prostor na určitý počet hodin v týdnu, a od toho se odvíjí cena. Většinou se pohybuje v řádu tisíců korun měsíčně, podle lokality a typu a vybavení místnosti. Kromě levnějšího provozu přináší užívání prostor v coworkingovém centru i další benefity.

            Sdílené kanceláře nabízí řada společností, v Praze jsou to například Regus nebo Centrum Školská 32. Exportérům nabízí kontaktní místo a pracovní zázemí také agentura Czech Trade, a to v prostorách v Praze 2, kde sídlí. Kromě kanceláře nabízí také bezplatné služby pro exportéry (viz www.czechtrade. cz). Také Hospodářská komora ČR nabízí za úplatu krátkodobé pronájmy.

            Pokud jste vybudovali mladou firmu zabývající se IT a novými technologiemi, asi vám bude blízký tzv. New ways of working – inovativní kancelářský koncept. Zaměstnanci v něm nemají stálý pracovní stůl či kancelář, ale mohou si ho zvolit podle potřeby. Moderní společnosti, převážně ty působící v oblasti IT a telekomunikací, totiž počítají s tím, že jedno pracovní místo bude sdíleno více zaměstnanci, poměr se po pohybuje od 1,6 po dva zaměstnance na jedno místo. Zda bude tento způsob vyhovovat i menším firmám, nelze odhadnout. Každopádně platí, že společnost by měla do optimálního pracovního prostředí investovat. Vrátí se jí to v podobě spokojených zaměstnanců, potažmo ve formě vyšší produktivity práce.

 

Devizou firmy jsou její lidé

Výběr správných zaměstnanců je pro úspěch firmy často klíčový.

            „Mít či nemít zaměstnance je klíčové. Jde o nejobvyklejší bariéru v rozvoji podnikání. Podnikatelé se jí obvykle bojí, a to brání rozvoji firmy. Čas pro přijetí zaměstnanců nastává, když je zaplněná časová kapacita podnikatele a brání dalšímu získávání zakázek. S přijetím zaměstnanců se role podnikatele mění na roli manažera, což je pro firmu důležitá změna,“ soudí Jana Novosadová, koučka a jednatelka společnosti Inspirie.

            Velké firmy mají na nábor zaměstnanců početná HR oddělení, menší personalisty, začínající podnikatelé si musejí poradit sami. Obecná kritéria pro výběr zaměstnanců sice existují, ale vždy jde o vysoce individuální záležitost.

            „Zaručený návod neexistuje. Velmi důležité je správně popsat pracovní místo. Z toho vyplyne, jaké uchazeče hledáme,“ radí Lucie Šimoníčková, HR Business Partners Manager ve společnosti Provident Financial. Podle ní je dobré si předem vyjasnit kritéria, která na uchazeče budeme mít, jaký typ činnosti a co od něj budeme chtít a co mu za to můžeme nabídnout. Důležité je výběr neuspěchat, ale zároveň nečekat na „ideál“.

            „Je možné se obrátit i na Úřad práce – na jeho pracovištích umějí nejen poradit, ale také nabídnout službu předvýběr zaměstnanců,“ dodává Šimoníčková. „I když jsou základní kritéria splněna, je dobré zeptat se své intuice. S novým kolegou nebo kolegyní budeme chtít budovat úspěšnou firmu. Po „klasickém“ pohovoru tedy doporučuji neformální setkání třeba s ostatními členy týmu,“ přidává zkušenosti z praxe Lucie Šimoníčková.

 

Současné trendy

Při výběru zaměstnanců neškodí seznámit se s pracovním právem a nově i s občanským zákoníkem.

            „Nový občanský zákoník mimo jiné dává možnost jedné i druhé straně domáhat se náhrady škody, pokud nedojde k naplnění přislíbeného,“ varuje Martina Zrcková, vedoucí útvaru personálních služeb společnosti Metrostav. Firmy dnes mohou využít uzavírání pracovních smluv na dobu určitou, kde je také velká smluvní volnost, prakticky může existovat zaměstnanecký vztah na dobu určitou v trvání devíti let, existuje-li dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací, lze opět za určitých podmínek aplikovat tzv. „řetězení“ pracovních poměrů.

            Využívá se také dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti. Společnosti stále častěji vycházejí vstříc žadatelům o kratší pracovní úvazky, pružnou pracovní dobu nebo práci z domova.

 

Jak neudělat chybu

Moderní společnost klade častěji důraz na znalosti a dovednosti lidí. Vzdělávání je nikdy nekončící celoživotní proces. Podnikatelé se bez průběžného vzdělávání neobejdou.

            „Obecně se podnikatel potřebuje orientovat v ekonomice, v obchodě, marketingu. Pokud má nějaké zaměstnance, tak se potřebuje orientovat v řízení lidí. Každému začínajícímu podnikateli bych doporučila například interaktivní seminář na finanční toky peněz ve firmě, kde jde o simulaci reálné firmy a podnikání. Během této ‚hry‘ si každý účastník vyzkouší své současné schopnosti podnikat. Buď v této hře prosperuje, nebo zkrachuje, a přesně pozná své slabé stránky, které potřebuje rozvíjet,“ uvádí Jana Novosadová.

Například portál www.vzdelavaniaprace. cz je praktickou pomůckou pro všechny, kteří se zajímají o nové pracovní příležitosti, rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Propojuje tři klíčové oblasti: zájemce o práci, nabídku vzdělávání a firmy hledající zaměstnance. Nabízí ucelenou nabídku kurzů, zkoušejících a volných pozic k profesním kvalifikacím.

            Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný a státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci. Rozvoj a implementaci Národní soustavy kvalifikací zajišťuje do roku 2015 stejnojmenný projekt MŠMT, financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání.

 

Kurzy z módy nevycházejí

Možností, jak se vzdělávat, je celá řada – kurzy, semináře, školení, onlinové kurzy... Kurzy zaměřené na personální otázky (výběr zaměstnanců, mzdy, pracovní právo, benefity, ukončování pracovních poměrů a další nabízí řada společností, které se specializují na vzdělávání dospělých. Podrobný přehled kurzů lze najít na www.kurzy. cz/vzdelavaci-kurzy/personalistika. Příručku pro personální a platovou agendu lze najít na webu MPSV ČR – pomůže při řešení problémů z praxe v oblasti odměňování a cestovních náhrad, navíc obsahuje intuitivní a praktický rejstřík klíčových slov.

            Podnikatelé mohou využít též nabídky Evropského kariérního institutu, který poskytuje kurzy a semináře, akreditované MŠMT ČR a rovněž služby pro personální a kariérní poradenství. Nabídku najdete na www.ekinstitut.cz.

            Vzdělávání a odborně zaměřené kurzy na legislativu a právo nabízejí i profesní svazy a organizace, například Svaz průmyslu a dopravy ČR, v menší míře i Hospodářská komora, odborně zaměřené semináře pořádá formou workshopů také Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Základy pracovního práva a právního průvodce uvádí i server www.businessinfo. cz. Kromě kurzů si podnikatel může najmout mentora, jenž ho může svými praktickými zkušenostmi přivést k tomu, které dovednosti a informace má smysl doplňovat nyní, a které později.

            A na závěr doporučení, jak vybrat správný kurz a nenaletět: Orientujte se podle kvality lektora, na kterého máte buď dobrou referenci z důvěryhodného zdroje, nebo jste ho mohli vidět osobně na nějaké „ochutnávce“ či předchozí akci. *

Zdroj: Hospodářské noviny, Eva Stejskalová