07.03.2015

Paní Veronika Šindelářová z Liberce vede úspěšnou soukromou školku. Její profesní cesta však nebyla přímočaře jednoduchá. Absolventka hudební konzervatoře původně pracovala v bance. Změny v osobním životě jí však do hlavy vnukly zcela jinou představu o tom, co by ji v životě skutečně naplňovalo - našla se v práci s dětmi. Díky rekvalifikaci se stala profesionální chůvou a založila dnes úspěšnou soukromou miniškolku. Od ledna patří Mateřská školka Myšičky k vzdělávacím zařízením registrovaným MŠMT.

Paní Veronika po absolvování brněnské konzervatoře nejprve zamířila na JAMU. Jak sama říká, tlak na umělecké škole neustála, a místo studií začala pracovat v bance. Osud jí však neplánovaně zamíchal kartami. Právě v době, kdy podepsala smlouvu na dobu neurčitou, zjistila, že je těhotná. Nečekaná situace se ještě zkomplikovala, když ji v pátém měsíci těhotenství opustil partner. Nakonec se vrátila do rodného Liberce ke svým rodičům.

„Během mateřské dovolené jsem si uvědomila zásadní věc. A to že mě práce s dětmi baví a chtěla bych se jí věnovat i nadále. Chybělo mi však potřebné vzdělání a tak jsem začala pátrat po tom, jak bych se jí mohla začít věnovat na profesionální úrovni,“ vzpomíná paní Šindelářová.

S dětmi se člověk učí neustále

Po skončení mateřské dovolené se do práce vrhla po hlavě a hned si založila soukromou miniškolku. Byl to risk, který se jí však vyplatil. Za úspěch vděčí nejen své odhodlanosti a píli, ale také rekvalifikačnímu kurzu, díky kterému se stala profesionální chůvou. Začala se poohlížet po možnostech vzdělávání a narazila na akreditované kurzy společnosti Domestica, které jsou zakončeny zkouškou z profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací. Právě tady úspěšně absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Jak takový kurz probíhá? Účastníci musejí splnit teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické průpravy navštěvují přednášky, které se po dobu dvou měsíců konají každý pátek a sobotu v Praze. „Pokud chce člověk dělat tuto profesi opravdu zodpovědně, musí mít patřičné vědomosti. Nejdůležitější je vývojová psychologie, kterou s námi na kurzech probírali opravdu dobře. Díky ní pochopíte, co můžete od dětí určitého věku čekat a jak s nimi jednat,“ chválí si Veronika přednášky.

Ve zbylém čase účastnice docházejí na praxi do předškolních zařízení. „Já jsem praxi absolvovala přímo u sebe ve školce, kde jsem už předtím načerpala řadu zkušeností. Při práci s dětmi se ale učíte neustále, vždy vás dokážou překvapit. Praxe je alfou a omegou každé činnosti a člověk během ní zjistí, jestli ho tato práce opravdu baví a zda v ní najde dlouhodobější zalíbení,“ doplňuje Veronika.

Úspěch a profesionalita jdou ruku v ruce

Kromě Veroniky pracují ve školce ještě tři zaměstnankyně – dvě z nich do školy přišly právě jako praktikantky během rekvalifikačního kurzu Domesticy. „Chodily ke mně na praxi, padly jsme si vzájemně do oka a tak jsem si je tu nechala. Jsme taková správná parta nadšených holek,“ říká Veronika s úsměvem.

Co jí přinesla profesní rekvalifikace? Především možnost získat vázanou živnost a přijímat do školky děti mladší tří let. Odlišila se tak od jiných školek v Liberci, které často fungují bez podobného osvědčení. Pro rodiče je zárukou kvality, což se jí vyplácí. Kromě toho, že se letos podařilo zaplnit kapacitu školky, obdržela paní Šindelářová v lednu rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Od 5. ledna tak vznikla Mateřská školka Myšičky, která formálně patří mezi vzdělávací zařízení spadající pod MŠMT.  „Z malého snu o školičce se tak po roce a půl vyvinulo něco většího, než jsem čekala. Posune nás to v našem snažení zas o krok dál," končí Veronika vyprávění o svém kariérním úspěchu.

Účastníkům rekvalifikačních kurzů se na pracovním trhu daří

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva podléhá pravidlům, které stanovují předpisy Národní soustavy kvalifikací. „Účastníci jsou před odbornou komisí zkoušení z celkem 11 odborných způsobilostí a celá zkouška trvá zhruba tři hodiny. Důraz klademe především na praktické předvedení první pomoci u dětí a správné řešení životu nebezpečných situací. U zkoušky je vždy přítomný i profesionální záchranář,“ vysvětluje paní Eva Kopečná, jednatelka společnosti Domestica.

Úspěšnost u zkoušky se pohybuje kolem 80 %, účastníci ale mají možnost opravného pokusu. „S mnoha účastnicemi spolupracujeme i po složení zkoušky, řadě z nich jsme poskytli pracovní nabídky v oboru. Dokonce jsme v rekvalifikačním kurzu měli i muže a v praxi je o něj velký zájem,“ dodává paní Kopečná.

O Národní soustavě kvalifikací

Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný certifikát o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikaci a lepší pracovní uplatnění. K lednu 2015 bylo schváleno 679 profesních kvalifikací a vykonáno celkem 111 018 zkoušek. Více naleznete na www.narodnikvalifikace.cz; www.nuv.cz/nsk2www.vzdelavaniaprace.cz.

Zdroj: tisková zpráva NSK2