19.12.2014

Výrazným hráčem v oblasti zaměstnanosti je mimo jiné Okresní hospodářská komora Liberec. Působí aktivně při spolupráci s Úřadem práci v Liberci. Za poslední čtyři roky dokázala v kooperaci se svými členy vytvořit 130 zcela nových pracovních míst. Mimo to pak svou činností podporuje podnikatele.

A navíc se snaží podnítit podnikavého ducha už u libereckých žáků základních a studentů středních škol. Podporuje hlavně technické obory a řemesla, protože jejich absolventi jsou pro zaměstnavatele dlouhodobě nedostatkoví. „Naší snahou je rovněž podněcovat podnikavost žáků a studentů. V této souvislosti jsme v září odstartovali zajímavý projekt „Firmičky“. Ve čtyřiadvaceti základních a středních školách v Libereckém kraji v současné době vzniká 68 takzvaných minipodniků. Cílem je iniciovat lepší průpravu mladých lidí pro jejich budoucí vstup na trh práce či do začátku podnikání. Část žáků zapojených v „našich firmičkách“ je se zdravotním postižením,“ vysvětluje Martin Procházka, ředitel liberecké hospodářské komory.

Komora pomáhá začínajícím podnikatelům Komora je podle něj zapojena i do Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje a také využívá dotačních příležitostí k podpoře podnikatelů, zejména svých členů a jejich zaměstnanců v Libereckém kraji. „Známými pojmy se mezi zaměstnavateli staly názvy projektů jako například Adapta II nebo Rovná cesta. Okresní hospodářská komora Liberec je mimo jiné zapojena i do projektu Národní soustavy kvalifikací, protože další vzdělávání podnikatelů a jejich zaměstnanců má ve vínku od svého založení. Na našich webových stránkách mimo jiné nabízíme i volná pracovní místa našich členů, kteří se zapojili do zmíněného projektu,“ dodal. OHK Liberec pomáhá těm, co se chtějí postavit na vlastní nohy a stát se živnostníky. Pomoc budoucím a začínajícím podnikatelům propaguje komora každoročně na veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí pod již známým názvem „Startovací dny“.

            Další oblastí, kde liberecká hospodářská komora podporuje podnikatele, je přeshraniční spolupráce. Okresní hospodářská komora například nabízí služby Kontaktního centra českosaské hospodářské spolupráce, kterého hojně využívají čeští i němečtí podnikatelé. Je pro ně vyhledávaným zdrojem informací i přímé podpory jejich podnikatelských aktivit v blízkém zahraničí.

            „Za velmi úspěšný považujeme českosaský přeshraniční projekt „Dvě země - jeden hospodářský prostor“, který byl podpořen v rámci euroregionálního dotačního programu CÍL3,“ říká ředitel.

            Projekt vznikl na základě dlouholetých, osvědčených partnerských vztahů mezi Okresní hospodářskou komorou Liberec a Průmyslovou a obchodní komorou v Žitavě.

            Jeho tvůrci vycházeli ze základní myšlenky, že rozvoje hospodářské kooperace mezi českými a saskými podnikateli a živnostníky v obou částech regionu je možno docílit hlavně zlepšením komunikace obou skupin. Proto do projektu zařadili různé společné aktivity, které by měly přispět ke zlepšení vzájemného poznání, a to jak směrem k podnikatelským aktivitám těchto subjektů, tak i směrem ke kulturněsociálním zvláštnostem. Velmi dobře již šestým rokem funguje Českosaský klub podnikatelů.

            „V posledních čtyřech letech se nad očekávání rozvinula přeshraniční spolupráce se sousedním Polskem, Dolním Slezskem. Intenzivně se zabýváme zejména podporou trhu práce, ale například i oblastí inovací a transferu technologií. O podporu a služby, které se odvíjejí v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce, roste u podnikatelů v Libereckém kraji zájem,“ pokračuje ve výčtu aktivit Martin Procházka. Se stejným polským partnerem, Federací zaměstnavatelů západního Polska, úspěšně realizovala OHK Liberec před šesti lety projekt, který významně podpořil podnikatelskou triregionální soutěž Cena inovace.

            V oblasti přeshraniční spolupráce také komora úzce spolupracuje s Euroregionem Nisa.

            Okresní hospodářská komora existuje v Liberci již jedenadvacet let. Mezi její činnosti patří kromě poskytování poradenských a konzultačních služeb v otázkách souvisejících s podnikatelskou činností také například organizace vzdělávacích aktivit, rozvíjení spolupráce s ostatními komorami nejen u nás, ale i v zahraničí, nabízí ale i služby v rámci systému Czech Point nebo vystavuje osvědčení, potřebná pro dokladování právních vztahů v mezinárodním obchodě.

Zdroj: Mladá fronta DNES