07.10.2014

V prostorách EA Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové se 10. září sešli zaměstnavatelé, kteří ve své firemní praxi prověřili kvalitu Národní soustavy kvalifikací (NSK) nejen při získávání nových zaměstnanců. Personalisté a ředitelé významných firem převážně z Královéhradeckého a Pardubického regionu zde ve slavnostní atmosféře převzali ocenění své práce v podobě certifikátu NSK. Ocenění si z rukou představitelů SP ČR, HK ČR a společnosti TREXIMA převzalo 24 společností. Tyto firmy reprezentují široké oborové spektrum zaměstnavatelů v České republice: gastronomie, slévárenství, ochrana životního prostředí, poradenství, strojírenství a mnoho dalších. Zástupci některých oceněných společností odpovídali na otázku, co je vedlo k tomu, aby čestný certifikát získali.

MGR. ZDENĚK MODÁLEK, PERSONÁLNÍ MANAŽER CENTRA, A. S. V rámci organizačních změn, které v letošním roce v naší společnosti probíhají, jsme si mohli efektivně vytvořit nové popisy pracovních míst. NSK je pro nás i zdrojem námětů při přípravě vzdělávacích programů pro zaměstnance. Za největší rezervu považujeme malou informovanost veřejnosti, hlavně mezi uchazeči o zaměstnání. NSK by jim mohla efektivně pomoct při hledání nového zaměstnání. Zde by nejvíce měly spolupracovat úřady práce a organizace, které se věnují pomoci občanům při hledání zaměstnání. V republice působí řada neziskových organizací, které pomáhají občanům nějakým způsobem znevýhodněným na trhu práce, těm by NSK určitě pomohla.

 

MGR. JAN RUPP, VEDOUCÍ ODBORU ŘLZ OHL ŽS, A. S. Společnost OHL“S, a. s., ve své personální praxi využívá mnoha výhod plynoucích z výsledků projektu NSK. Patří mezi ně zejména možnost výběru mezi větším množstvím uchazečů o zaměstnání, neboť kvalifikační způsobilost vzešlou z NSK pokládáme za stejnou úroveň vzdělání jako z jiných typů škol. Dále vítáme možnost podílet se na ovlivnění kvalifikačních programů škol, využívání možnosti získání multioborových znalostí našimi zaměstnanci, z něhož pramení větší univerzálnost jejich využití při pracovní činnosti. Společnost do své personální práce přejímá i vytvořené standardizované popisy pracovních činností pro jednotlivé profese.

 

MGR. TOMÁŠ BRANCUZSKÝ, PERSONÁLNÍ ŘEDITEL CZ LOKO, A. S. Společnost CZ LOKO se od začátku jako člen Sektorové rady pro strojírenství podílí na samotné tvorbě NSK. V současné době NSK využíváme v několika procesech personální práce, například při definování požadavků při hledání nových zaměstnanců apod. Protože počáteční vzdělávání u nás příliš nefunguje, věřím, že NSK nám pomůže mít dostatek plně kvalifikovaných pracovníků.

 

JANA VACKOVÁ, ZÁSTUPCE VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ ELLA-CS, S. R. O. Společnost ELLA-CS čerpá ze soustavy profesních kvalifikací při stanovování kvalifikačních a hodnotících standardů v rámci aplikovaného systému managementu kvality. Velké pozitivum vnímáme v přehlednosti a struktuře zpracování. Vzhledem k velkému podílu odborných pracovníků čekáme na další doplnění soustavy o kvalifi kace vyšších úrovní.

zdroj: komora.cz, 1.10.2014