28.04.2015

V současné době se počet nezaměstnaných pohybuje kolem půl milionu lidí. Přesto zaměstnavatelé často marně hledají vhodné pracovníky. Pomoci řešit tento paradox může i Národní soustava kvalifikací, na jejímž vzniku se aktivně podíleli i podnikatelé.

Podle průzkumu, který pro Národní soustavu kvalifikací (NSK) dělala společnost Ipsos, pracuje v oboru, který vystudovali, jen 34 procent zaměstnanců. V příbuzném oboru je to 17 procent a v úplně jiné oblasti 49 procent zaměstnanců. Zejména ti druzí a třetí pak mívají potíže se získáním či uznáním kvalifikace, i když na daném místě pracují už řadu let. Na trhu práce je ale i hodně mladých lidí, kteří nedokončili studium z různých důvodů, třeba těsně před maturitou. Následně si uvědomují, že pro spokojený život potřebují „něčím být“.

            Přitom značná část zaměstnavatelů i přes vysoký počet nezaměstnaných nemůže najít vhodné pracovníky. Týká se to především řemeslných a technických oborů.

Tato situace přivedla zaměstnavatele ke spolupráci na Národní soustavě kvalifikací, která lidem umožňuje získat celorepublikově platné osvědčení, že určitou profesi na potřebné úrovni zvládají. Podnikatelé tímto způsobem získali vliv na to, co by jednotlivé profese měly obsahovat. Taková spolupráce se školami často neexistuje.

 

JAK SYSTÉM FUNGUJE Na začátku se definují profesní kvalifikace a zaměstnavatelé v sektorových komisích určují po vzájemné dohodě, co jednotlivé profese musí umět. V této fázi se také určuje, z čeho uchazeči budou zkoušeni.

V současné době je k dispozici 688 schválených profesních kvalifikací ze všech oblastí národního hospodářství. V plánu je dosáhnout úrovně přibližně dvanácti set kvalifikací.

            Na tuto fázi navazuje výběr zájemce z nabídky, která je k dispozici na webových stránkách www.narodnikvalifikace. cz nebo na www.vzdelavaniaprace. cz. Tam také uchazeč o kvalifikaci zjistí úroveň náročnosti jednotlivých profesí. Jsou odstupňovány od jedničky do sedmičky. Jednička se však v přehledu platných, odsouhlasených kvalifikací nevyskytuje. Do dvojky patří třeba dělník v kamenické výrobě či dělník výroby bednění, do sedmičky pak auditor systémů řízení nebo manažer programů a komplexních projektů. Jak je z příkladů vidět, změna kvalifikace se nabízí širokému spektru uchazečů – od základního vzdělání výše. Po výběru kvalifikace zájemce najde na zmíněných stránkách přesný obsah toho, z čeho bude zkoušen. Zaměstnavatel, který přijímá člověka, který získal od autorizované zkušební komise certifikát s „kulatým razítkem“, má záruku, že jde skutečně o odborníka. Na rozdíl od současných škol, kde si žák či student vylosuje otázky, tady uchazeč musí splnit před komisí všechny požadované činnosti a vykázat úplnou znalost předepsaných vědomostí.

 

SYSTÉM USNADŇUJE PRÁCI PERSONALISTŮM

„V naší společnosti využíváme standardy profesních kvalifikací při zaškolování nových zaměstnanců v profesi sklář a brusič skla. V tomto roce budeme standard využívat i pro zaškolení nových zaměstnanců, kteří se budou ucházet o pozici technolog pro ruční sklářskou výrobu,“ hodnotí personální ředitelka sklářské společnosti Moser Světlana Hančová přínos NSK. „Pokud by se objevil někdo s certifikátem či osvědčením na tuto pozici, tak jej bereme ihned. Takový člověk je pro nás zárukou, že základní znalosti a dovednosti ovládá.“ A dodává, že v posledních pětadvaceti letech zanikla celá řada škol a pracovníky z mnoha oborů nemá kdo vychovávat. NSK zde může pomoci.

            Personální ředitelka Jana Gutierrez Chvalkovská ze společnosti Vítkovice, uvádí: „Největší přínos Národní soustavy kvalifikací vidím v tom, že nastoluje standardy pro všechny hráče na trhu práce. Když vyslovíte název dané pozice, všichni od úřadů práce přes uchazeče až po personalisty a zaměstnavatele vědí, co je třeba pro získání dané kvalifikace udělat a absolvovat.

Když vedle sebe stojí dva uchazeči o zaměstnání a jeden má osvědčení o profesní kvalifikaci, má jednoznačně větší šanci na získání práce právě on.“

            Výhod NSK využívá dnes podstatně více firem. Patří mezi ně třeba Preciosa, Tonak, Česká pošta…

            Soustava také pomáhá Úřadu práce ČR při rekvalifikaci a umisťování nezaměstnaných do zaměstnání.

Uchazeči, pokud úspěšně vybrané kurzy absolvují a složí kvalifikační zkoušky, nejen že získají celorepublikově platné osvědčení, ale mají i šanci, že náklady spojené s rekvalifikací jim plně uhradí úřad práce.

Zdroj: Moderní řízení, 22.4.2015