12.03.2015

Nezaměstnanost na Písecku klesla i díky jaru

Ke konci února podle statistických údajů úřadu práce bylo na Písecku v evidenci 2926 lidí bez práce, což je o 54 méně než na konci ledna.

            Největší zájem mají zaměstnavatelé o kvalifikované lidi z technických oborů. „Máme tady průmyslovou zónu, tak se na nás obracejí některé firmy, protože shánějí kvalifikované pracovníky. Většinou se jedná o technické obory, kterých je nedostatek, a proto jim ani nemůžeme vyhovět,“ uvedl ředitel píseckého kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Jiří Brožák.

            Důvodem může být i to, že zájem o technické učební obory klesá. „Dlouhodobě máme nejvíc naplněné obory instalatér a automechanik, ale třeba o tesaře, zedníky a klempíře už takový zájem není,“ konstatoval zástupce ředitele SOŠ a SOU Písek Zdeněk Kalinovský. Absolventi učebních oborů mají větší šanci najít práci než lidé bez kvalifikace. „Podařilo se nám v nedávné době například umístit absolventy učiliště u firmy Kočí, kde přijali tři zedníky a zámečníka. Jednali jsme také s dalšími firmami o zaměstnání pro čerstvě vyučené automechaniky a servírky,“ dodal Jiří Brožák.

            V současné době se prostřednictvím úřadu práce mohou nezaměstnaní lidé rekvalifikovat pro práci s počítačem, řízení motorového vozidla a podobně. Nabídka kurzů se v krátké době rozšíří také o profesní kvalifikaci strážný, protože je o ni zájem. Snížení počtu lidí bez práce ale Jiří Brožák připisuje také teplejšímu nástupu jara a zahájení sezonních prací. Lidé začali pracovat na veřejně prospěšných pracích ve městech a obcích. Zemědělské společnosti a společnost Lesy města Písku začaly nabírat pracovníky o něco dříve. Více na straně 3, Kvalifikovaných lidsí je málo, volají firmy.

Kvalifikovaných lidí je málo, volají firmy

Firmy z písecké průmyslové zóny v poslední době nabíraly jen několik zaměstnanců. „Nábory, kde mají zájem o větší počet zaměstnanců, dělají samozřejmě také, ale většinou se jedná o práci na čtvrt roku, jen podle projektů a zpravidla přes agentury práce. Nebývá to na celoroční sériovou výrobu,“ doplnil ředitel píseckého úřadu práce Jiří Brožák s tím, že se všemi firmami spolupracují. Připomněl, že však není snadné uspokojit jejich poptávku po kvalifikovaných pracovnících technických oborů – řemeslného, středního a vyššího vzdělání. Takoví pracovníci v evidenci úřadu práce po většinu roku chybí.

            Jeho slova potvrzuje také Jan Jindrák, výkonný ředitel společnosti B a K systémy. „Není dostatek kvalifikovaných lidí, které potřebujeme,“ konstatoval Jan Jindrák. Proto se firma snaží podporovat technické a strojírenské obory mimo jiné tím, že poslední dva roky spolupracuje s píseckou průmyslovou školou. „Studenti k nám mohou jít na praxi a pokud jsme s nimi spokojení, nabídneme jim později práci,“ nastínil výkonný ředitel spolupráci firma– škola.

            Důvodem, proč je v Písku nedostatek kvalifikovaných lidí, podle něj může být jednak to, že písecké učiliště nenabízí takto zaměřené obory, a jednak skutečnost, že velké množství kvalifikovaných lidí najde práci v průmyslové zóně.

            Také Zdeněk Kulič, majitel písecké firmy ALFA výroba jednoúčelových strojů, považuje kvalifikované pracovníky za takzvaně nedostatkové zboží. „Je to bída. Absolventi jak středních, tak i vysokých škol neumí to, co by umět měli. Nejsme tak velká firma, abychom si mohli vychovávat nové zaměstnance, ale snažíme se brát studenty na brigády, aby získali nějakou praxi,“ podotkl Zdeněk Kulič.

            Mnohaletí zaměstnanci odcházejí postupně do penze a noví nejsou. „Problém je, že mladí po škole v podstatě nic neumí. Někteří by se i chtěli učit, ale za velké peníze a navíc to, co by měli umět ze školy,“ doplňuje majitel společnosti, která má v současné době osmatřicet zaměstnanců a deset externistů.

 

Zdroj: Písecký deník, S.Koblihová

Pomůžeme vám najít cestu k novým dovednostem a uplatnění!

více na  http://vzdelavaniaprace.cz