27.06.2014

Se systémem získávání profesních kvalifikací začínají počítat zaměstnavatelé a postupně se na něj přeorientovávají i rekvalifikace zajišťované úřady práce.

Na dnešním setkání s novináři to řekl hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací Ivo Jupa. Věří, že by se do roku 2020 mohlo certifikátů o kvalifikaci vydávat více než vysvědčení v rámci formálního vzdělávání. Získávání kvalifikací totiž spadá do dalšího vzdělávání, takže počet potenciálních uchazečů o tyto doklady je sedmkrát až osmkrát vyšší než počet studentů na různých typech škol.  Projekt Národní soustavy kvalifikací financovaný z evropských zdrojů, který realizuje Národní ústav pro vzdělávání, běží od roku 2009 a skončí v červnu 2015. "Ale pak to vlastně teprve začne. Naším úkolem je teď nastartovat ten systém," poznamenal Jupa.   V rámci tohoto konceptu profesního vzdělávání nemusejí lidé absolvovat kompletní studium ve školských zařízeních, aby získali úřední potvrzení svých znalostí a kompetencí v určitém oboru. Stačí jim u akreditovaných institucí projít zkouškou a získají certifikát, který může sloužit jako doklad o kvalifikaci mimo jiné rovněž pro získání živnostenského oprávnění.  Zatím byly popsány standardy více než šesti stovek kvalifikací, k nimž bylo vydáno přes 3000 autorizací pro zkoušející. Uchazeči dosud úspěšně absolvovali 95.275 kvalifikačních zkoušek, více než čtyři pětiny z nich přitom na strážného. Přes dva tisíce lidí se stalo kvalifikovaným sportovním masérem, bezmála tisícovka se kvalifikovala na přípravu teplých pokrmů.  Zájemci o potvrzení svých profesních dovedností se mohou buď přímo přihlásit ke zkoušce, jejíž cena se podle nákladnosti oboru pohybuje od 1000 do 15.000 korun, nebo si mohou nezbytné znalosti doplnit v rámci přípravných kurzů. V nabídce jsou kurzy rovněž pro handicapované, například centrum  Alkion pro ně nabízí kurz Lektor dalšího vzdělávání zakončený kvalifikační zkouškou.  Informace o všech vzdělávacích kurzech a certifikovaných zkoušejících jsou k dispozici na internetových stránkách www.vzdelaniaprace.cz. Tam zaměstnavatelé navíc mohou zadat nejen aktuálně volné, ale také všechny obvyklé pracovní pozice včetně kvalifikace, která by se v nich mohla uplatnit.     

  

Zdroj: ČTK, 26.6.2014, kab mha