22.05.2015

Střední škola technická (SŠT) Praha 4, Zelený pruh 1294, dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pořádá rekvalifikace na celý obor nebo jeho část v rámci oborů vzdělání, které má zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Realizací rekvalifikačních kurzů pro dospělé řeší škola nedostatek technicky vzdělaných lidí na současném trhu práce.

Celoživotní vzdělávání je jednou z cest, jak může člověk zvýšit své šance na trhu práce. Rekvalifikační kurzy patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Cílem rekvalifikačních kurzů je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace, a tím pádem i lepších vyhlídek na novou práci.
Škola realizuje rekvalifikační kurzy v oborech, které jsou zařazeny do Národní soustavy kvalifikací (NSK). Specializuje se na stavební, strojní a další řemeslné profese. Kurzy jsou koncipovány jako přípravné kurzy, ukončené profesní zkouškou před autorizovanou osobou podle zákona 179/2006 Sb. Výstupem pro uchazeče je „Osvědčení o profesní kvalifikaci“. V případě získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč následně získat výuční list po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky s výučním listem v daném oboru bez předchozího studia, o kterou písemně požádá ředitele SŠT Zelený pruh na základě získaného osvědčení (nebo souboru osvědčení) o úplné profesní kvalifikaci.
Škola dále nabízí středoškolákům získání odbornosti (výučního listu) v rámci tzv. zkráceného studia technických oborů - rozšíření možnosti uplatnění uchazeče na trhu práce získáním technického vzdělání – získáním dalšího výučního listu v jiném oboru či odborného vzdělání především pro absolventy gymnázií.