16.06.2015

Již před více než rokem nabídl Úřad práce ČR v národním individuálním projektu s názvem Vzdělávání a dovednosti pro trh práce možnost rekvalifikovat uchazeče o zaměstnání na pracovní místa, která se firmám nedaří obsazovat. Spolupráce s podnikatelskými subjekty se osvědčila, a proto zůstane zachována i po skončení projektu.

Úřad práce a firmy přitom pracují s tzv. Národní soustavou kvalifikací. Na webu www.narodnikvalifikace.cz si může každý najít jednotlivé (zatím převážně učební) obory a jejich rozdělení na tzv. profesní kvalifikace. To jsou soubory vědomostí a dovedností, které je možné získat rekvalifikací a se kterými je možné se uplatnit na některých pracovních pozicích ve firmách.

Úřad práce takto zatím zajišťoval například rekvalifikaci dělník ve strojírenské výrobě nebo brašnář, montér elektrických rozvaděčů a obsluha CNC strojů nebo opravář strojů a zařízení a frézování kovových materiálů. Poslední požadavky firem směřují do profesních kvalifikací štípač kamene, bourání masa nebo autolakýrník.

Firmy oceňují, že součástí rekvalifikace může být krátká praxe u zaměstnavatele, během níž mohou vidět účastníky kurzu přímo na pracovišti. Často také na rekvalifikanta přijatého do zaměstnání čerpají mzdový příspěvek od úřadu práce.

„Uchazeči o zaměstnání jdou do rekvalifikace vlastně s příslibem zaměstnání po kurzu. Zástupce firmy a úřadu práce jim předem vysvětlí, co vše rekvalifikace obnáší a jaké zaměstnání jim firma nabízí, když uspějí u závěrečné zkoušky,“ vysvětlil Jiří Luňáček, který za úřad práce spolupráci s firmami koordinuje. Hned po kurzu nastupuje do práce 50-90 % úspěšných absolventů rekvalifikace.

Zdroj: Radniční listy města Olomouc , 16.6.2015